Kết Quả Tìm Kiếm

Quân dân tỉnh Thủ Biên chủ động tiến công địch góp phần vào thắng lợi chung trong chiến dịch Đông Xuân 1953-1954


Quân dân tỉnh Thủ Biên chủ động tiến công địch góp phần vào thắng lợi chung trong chiến dịch Đông Xuân 1953-195

Tỉnh Thủ Biên là sự sáp nhập hai tỉnh: Thủ Dầu Một (Bình Dương ngày nay) và Biên Hòa vào tháng 5-1951, thuộc Phân liên khu miền Đông Nam bộ. Tỉnh Thủ Biên có chiến khu Đ, là căn cứ chiến lược của cách mạng; là địa bàn có ý nghĩa chiến lược cả về quân sự và kinh tế, là nơi đọ sức quyết liệt giữa ta và địch ở chiến trường Nam bộ trong suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương