Lịch sử Việt Nam

Nhà tù côn đảo trong tác phẩm thi tù tùng thoại của Huỳnh Thúc Kháng

  • Nguyễn Văn Thương
  • 07/11/2016

          Thi tù tùng thoại là một tác phẩm ghi chép văn chương của Huỳnh Thúc Kháng (1876 – 1947). Tác phẩm được ông viết bằng chữ Hán vào thời gian ông bị lưu đày ở Côn Đảo  từ 1908 đến 1921. Khi được trả tự do, trên đường về sách bị tịch thu và thiêu hủy. Khi ra Huế làm báo Tiếng Dân ông mới viết lại theo dạng hồi ức và dịch ra tiếng Việt. Tác phẩm được đăng liên tục trên báo Tiếng Dân  từ số 1106 đến số 1196. Năm 1939 nhà in Tiếng Dân đã in thành sách. Sách gốm 126 tiết mà không có chương hay đề mục liên tục. Nội dung sách theo tác giả là “chuyện sử tù” của lịch sử văn học Việt Nam. Với 126 tiết dàn trải trong mấy trăm trang sách với rất nhiều bài thơ, câu đối, thi thoại của Huỳnh Thúc Kháng và các bạn tù. Ngoài thơ văn của các sĩ phu yêu nước, qua tác phẩm này ta còn biết thêm nhiều điều của nhà tù Côn Đảo

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương