Lịch sử Việt Nam

Sự biến đổi văn hóa của cộng đồng người Stiêng ở Thị Xã Bình Long, Tỉnh Bình Phước

  • Dư Thế Hùng
  • 07/11/2016

       Ngày nay, với chính sách định canh, định cư của Đảng và Nhà nước, khu vực cư trú, phương thức sản xuất, và các nghi lễ cộng đồng của người Stiêng trên địa bàn thị xã Bình Long trong vòng 5 năm qua đã có sự thay đổi. Trong bối cảnh hiện đại hóa và toàn cầu hóa hiện nay người Stiêng đã biết áp dụng một số tiến bộ kĩ thuật mới như áp dụng một số máy móc vào trồng trọt và chăn nuôi, các loại thuốc trừ sâu, phân bón hóa học được người Stiêng đưa vào sử dụng giúp cuộc sống của đồng bào phần nào bớt khó khăn hơn. Hầu như hiện nay, tại các “ pol”, “sóc”, Stiêng xuất hiện tình trạng sống xen kẽ giữa người Việt và người Stiêng. Thế hệ trẻ người Stiêng có nếp sống, sinh hoạt, ăn mặc giống người Việt. Tiếng Việt trở thành tiếng nói phổ thông trong cộng đồng. Trong hôn nhân, phong tục thách cưới vẫn tồn tại, có sự pha trộn giữa phong tục truyền thống với những nghi thức của đạo Công giáo và cả những nghi thức cưới của người Kinh nhưng không còn khắc khe như trước. Nghi thức đám tang được thực hiện thông qua các nghi thức của đạo Chúa và tiến hành các thủ tục ma chay theo nghi thức của người Kinh. Sự biến đổi trên phần nào đó tác động  làm cho đời sống kinh tế-xã hội người Stiêng có những chuyển biến tích cực. Thế nhưng, bên cạnh đó đã xuất hiện những yếu tố gây tổn hại đến giá trị văn hóa truyền thống. Những phong tục không còn được duy trì, lễ hội ít tổ chức thậm chí không còn khả năng phát triển.

Xem trọn bộ tại đây

Dư Thế Hùng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương