Lịch sử Việt Nam

Nhận định của các sử gia nước ngoài về quyết định kháng chiến của nhà cách mạng Trần Văn Giàu – một góc nhìn phê phán

  • Huỳnh Tâm Sáng
  • 06/02/2017

Sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh Nam Bộ tích cực kháng Pháp vào những năm 40 của thế kỷ XX gắn liền với vai trò lãnh đạo của Trần Văn Giàu. Xuất thân là một người con của mảnh đất Nam Bộ - “thành đồng Tổ quốc”, bằng sở học và tinh thần yêu nước của mình, Trần Văn Giàu đã sớm có ý thức dấn thân và tham gia cách mạng. Cũng chính trong quá trình tham gia vào công cuộc kháng Pháp ở miền Nam mà Trần Văn Giàu đã trở thành vị thủ lĩnh chính trị - một nhà cầm quân trên mảnh đất phía Nam của Tổ quốc nhận nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Nam Bộ. Trong cuộc đời Trần Văn Giàu, năm 1945 là một trong những cột mốc đáng nhớ đánh dấu “chất Nam Bộ” trong nhân cách và bản lĩnh chính trị của Trần Văn Giàu

Xem trọn bộ tại đây

Huỳnh Tâm Sáng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương