Lịch sử Việt Nam

Vùng đất Tây Ninh buổi đầu khai phá ( từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX)

  • Nguyễn Đình Cơ – Lê Văn Huế
  • 06/02/2017

Tây Ninh là vùng đất “phiên dậu” phía Tây Nam của Tổ quốc, với bề dày lịch sử ngang bằng với Sài Gòn, Biên Hòa (hơn 300 năm). Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Minh: Tây Ninh vốn là một vùng đất thuộc Thủy Chân Lạp,với tên gọi là Romdum Ray (Chuồng Voi)[1]. Nơi này vốn xưa kia chỉ có rừng rậm là nơi cư ngụ của các loài thú dữ như: voi, cọp, hổ, rắn… Trước khi lưu dân người Việt đến đây, vùng đất này còn rất hoang vu, dân cư rất thưa thớt, lạc hậu, quản lý lỏng lẻo, gần như là “vô chủ”.Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Đình Cơ – Lê Văn Huế


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương