Lịch sử Việt Nam

ĐẨY MẠNH HỢP TÁC TRONG HÀNH LANG KINH TẾ ĐÔNG TÂY GÓP PHẦN THÚC ĐẨY QUAN HỆ KINH TẾ VIỆT NAM - ẤN ĐỘ

  • TS Nguyễn Hoàng Huế - Lê Thị Hằng
  • 24/04/2017

Hành lang kinh tế Đông Tây (EWEC) là chương trình hợp tác phát triển tổng thể nhằm mục tiêu phát triển liên vùng nghèo bao gồm lãnh thổ lớn kéo dài từ miền Trung Việt Nam lên Trung Hạ Lào, Đông Bắc Thái Lan và đến tận Myanmar. Hành lang kinh tế Đông Tây là con đường huyết mạch nối liền GMS với không gian kinh tế sông Hằng (Ấn Độ), rút ngắn khoảng cách và phí tổn cho việc mở rộng giao lưu kinh tế giữa Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương.

Xem trọn bộ tại đây

TS Nguyễn Hoàng Huế - Lê Thị Hằng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương