Lịch sử Việt Nam

KÊNH ĐÀO THỜI THUỘC PHÁP VỚI SỰ CHUYỂN BIẾN KINH TẾ NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI (GIAI ĐOẠN 1867 – 1945)

  • Trần Hữu Thắng
  • 24/04/2017

Với đặc thù về điều kiện tự nhiên: vùng trũng, nước úng, chua – phèn, vào mùa lũ lụt cả đồng bằng bị ngập, thực vật chủ yếu là lau sậy và rừng Tràm. Vì thế, để khai hoang các bậc tiền nhân người Việt phải tìm ra phương thức hữu hiệu nhất để chinh phục vùng đất hứa. Thời các chúa Nguyễn và vua Nguyễn, đã đào kênh Bà Bèo, kênh Lợi Tế, kênh Bo Bo, nhằm phục vụ an ninh – quốc phòng. Sau này, những kênh đào buổi đầu khai phá đó, đã trở thành tuyến thủy lộ quan trọng. 

Xem trọn bộ tại đây

Trần Hữu Thắng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương