Lịch sử Việt Nam

NGUYỄN CÔNG NHÀN TRONG TRẬN ĐÁNH CHIẾM ĐỊNH TƯỜNG (1861) CỦA THỰC DÂN PHÁP

  • Đặng Hoàng Sang
  • 24/04/2017

Nguyễn Công Nhàn (? – 1867) là một dũng tướng của nhà Nguyễn, đã sống và cống hiến cả cuộc đời mình qua 3 triều vua: Minh Mạng (1820 – 1840), Thiệu Trị (1841 – 1847) và Tự Đức (1848 – 1883). Với tài thao lược, ông từng lãnh đạo quân dân dẹp yên các cuộc bạo loạn của các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên và tổ chức kháng chiến chống quân Xiêm nhiều lần xâm lấn biên giới phía Tây Nam và Trấn Tây thành. Đặc biệt, đến năm 1861, Nguyễn Công Nhàn tiếp tục lãnh đạo nhân dân chiến đấu chống quân Pháp đánh chiếm Định Tường với vai trò mới là Tổng đốc tỉnh, đã được lịch sử ghi nhận. 

Xem trọn bộ tại đây

Đặng Hoàng Sang


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương