Lịch sử Việt Nam

CÔNG NGHIỆP CỦA TUYÊN TRUNG HẦU PHAN VĂN TUYỀN QUA NHỮNG CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN

  • Trần Đình Ba
  • 02/08/2017

Nhà Nguyễn được trung hưng bởi chúa Nguyễn Ánh, và việc Nguyễn Ánh dựng nên ngai vàng cho họ Nguyễn, không thể không kể đến vai trò của đất Nam Bộ. Vùng đất này chính là cơ sở hậu thuẫn cho sức mạnh của chúa Nguyễn Ánh cả về vật lực, tài lực để có thể đánh thắng Tây Sơn, lập nên nghiệp đế. Cứ điểm tên những văn thần, võ tướng nơi đất này từ buổi trung hưng cho đến đầu triều đại, nhiều biết bao. Trong đó, có tên tuổi của Tuyên Trung hầu Phan Văn Tuyên (1763 - 1831).

Xem trọn bộ tại đây

Trần Đình Ba


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương