Lịch sử Việt Nam

TUYÊN TRUNG HẦU NGUYỄN VĂN TUYÊN TIẾP CẬN TỪ ĐỐI CHIẾU VÀ SO SÁNH

  • Đỗ Kim Trường
  • 02/08/2017

Nhà Nguyễn được xác lập bởi nhiều nhân tố, trong đó có sự góp sức của các công thần ở buổi đầu vương triều. Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên là một trong những người như thế. Qua các sử liệu cho biết, thời vua Gia Long và Minh Mạng, ông lập nhiều công lớn, nhưng trong hoạn lộ của mình, ít nhất một lần bị giáng cấp vì “lạm quyền”. Đánh giá một nhân vật lịch sử, ngoài việc đặt trong bối cảnh lịch sử đương thời, trong mối quan hệ với cá nhân khác và cộng đồng, cũng cần tiếp cận từ góc độ đối chiếu công tội và so sánh với các trường hợp tương tự. Có như thế sẽ tránh suy luận một cách chủ quan và việc đánh giá mới khoa học, công bằng đối với nhân vật.

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Kim Trường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương