Lịch sử Việt Nam

TÌM HIỂU THÊM VỀ TUYÊN TRUNG HẦU NGUYỄN VĂN TUYÊN

  • Phạm Ngọc Hòa
  • 02/08/2017

Vùng đất An Giang xưa (tức tỉnh Đồng Tháp ngày nay) được xem là một vùng đất trù phú, chính nơi đây đã thu hút nhiều nhân sĩ, tướng lĩnh về với vùng đất này. Đây được xem là một vùng địa linh nhân kiệt với nhiều tướng tài hết dạ trung kiên theo phò tá Nguyễn Ánh ngay trong thời khó khăn nhất như: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Bửu Phước, Nguyễn Văn Bế… 

Xem trọn bộ tại đây

Phạm Ngọc Hòa


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương