Lịch sử Việt Nam

SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA Ở NAM BỘ TRONG CÁC THẾ KỶ XVII-XVIII

  • Nguyễn Đình Cơ
  • 30/10/2017

Thế kỷ XVI-XVIII, trái ngược với sự bất ổn về chính trị, kinh tế Đàng Trong phát triển khởi sắc, đặc biệt là ngoại thương. Đây là lần đầu tiên, một vùng lãnh thổ của Đại Việt có mối quan hệ kinh tế rộng mở với bên ngoài, thuyền buôn của nhiều nước (cả phương Đông và Phương Tây) đã cập bến các hải cảng Đàng Trong trao đổi hàng hóa. Nhờ những chính sách tiến bộ của chính quyền chúa Nguyễn, hoạt động hải thương trên biển Đông ở Đàng Trong đã diễn ra vô cùng sôi động. “Trong lịch sử Việt Nam, chưa bao giờ nền kinh tế đối ngoại lại có quan hệ rộng mở, đa dạng và hưng thịnh như vậy” . Nam Bộ cũng không nằm ngoài sự phát triển chung đó. Kinh tế hàng hóa ở vùng đất mới Phương Nam nhanh chóng phát triển, trở thành một trong những trung tâm của kinh tế quan trọng của Đàng Trong.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Đình Cơ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương