Lịch sử Việt Nam

SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀNG TRONG VÀ ĐÀNG NGOÀI VỀ MẶT KINH TẾ.

  • Sử Ngọc Minh Hải
  • 30/10/2017

Nền kinh tế của khu vực Đàng Trong và Đàng Ngoài trong thế kỷ XVII – XVIII đều có những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, mỗi vùng lại có những thế mạnh và hạn chế riêng. Ngoài ra những hạn chế trong chính sách của Chính quyền Trung Ương Tập Quyền ở cả 2 xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài trong vấn đề ngoại thương cũng là một trong những yếu tố gây cản trở đến sự phát triển của mạng lưới giao thương giữa 2 xứ với các quốc gia trong khu vực và thế giới.

Xem trọn bộ tại đây

Sử Ngọc Minh Hải


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương