Lịch sử Việt Nam

BÀN VỀ ĐÓNG GÓP CỦA MẠC THIÊN TỨ ĐỐI VỚI VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN VÀ NAM BỘ

  • Nguyễn Đình Cơ
  • 05/02/2018

Mạc Thiên Tứ (鄚天賜) còn có tên khác là Mạc Thiên Tích (鄚天錫)  tự là Sỹ Lân (士麟), là con trai trưởng của Mạc Cửu, người Minh Hương có công khai sáng vùng đất Hà Tiên và bà Bùi Thị Lẫm, người con gái Việt quê ở Trấn Biên (Đồng Nai). Từ trước đến nay khi nhắc đến vùng đất Hà Tiên các nhà nghiên cứu thường nhấn mạnh đến vai trò của Mạc Cửu mà ít đề cập đến người kế tục là Mạc Thiên Tứ. Tuy nhiên nếu như Mạc Cửu là người có công khai phá nên vùng đất Hà Tiên và sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong, thì Mạc Thiên Tứ  đã tiếp tục mở rộng, phát triển vùng đất này trở thành một cảng biển sầm uất. Đặc biệt, ông chính là cầu nối giữa Chân Lạp và chính quyền Đàng Trong, góp phần giúp chúa Nguyễn Phúc Khoát hoàn thành quá trình mở cõi ở Nam Bộ (năm 1757).

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Đình Cơ


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương