Lịch sử Việt Nam

NGUYÊN NHÂN TÂY BAN NHA LIÊN QUÂN VỚI PHÁP TRONG VIỆC XÂM LƯỢC VIỆT NAM

  • Lê Văn Viện
  • 01/08/2019

Cách nay 161 năm, liên quân Pháp-Tây Ban Nha nổ súng tấn công vào bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) mở đầu cho cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam (1-9-1858 – 1-9-2019). Bài viết phân tích thái độ và động cơ từ đó rút ra nguyên nhân Tây Ban Nha liên quân với Pháp trong việc xâm lược Việt Nam.

1. Đôi nét về quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam

Trong các thế kỉ XVI, XVII, XVIII, thắng lợi của các cuộc cách mạng tư sản đã đưa giai cấp tư sản lên nắm chính quyền ở một số nước phương Tây. Cùng với sự hình thành và phát triển của chủ nghĩa tư bản, các thế lực thực dân phương Tây đã đẩy nhanh quá trình xâm lược các nước phương Đông. Trong số các nước thực dân phương Tây dòm ngó nước ta lúc bấy giờ, Pháp là nước có âm mưu xâm lược Việt Nam lâu dài, liên tục. Âm mưu xâm lược đó được xúc tiến mạnh mẽ từ giữa thế kỉ XIX trong bối cảnh chế độ phong kiến Việt Nam đang bị khủng hoảng trầm trọng về chính trị, kinh tế, xã hội…

Xem trọn bộ tại đây

Lê Văn Viện


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương