Đất, Người Bình Dương

Ngọn roi của thầy Năm Nhị ở đất võ Tân Khánh Bà Trà khuất phục tướng cướp trên sông nước miền Tây Nam Bộ

  • Hồ Tường
  • 11/02/2021

Khắp miền Lục Tỉnh, giới thương hồ từng xuôi ngược trên sông Tiền và sông Hậu không ai không biết tiếng cô Ba Hởi. Một nữ tướng khét tiếng trong giới giang hồ, cô Ba Hởi cầm đầu cả trăm lâu la, chiếm cứ Cù lao Bao Ngược (chưa rõ tên gọi ngày nay, chỉ nghe kể lại là nằm gần cửa biển, trên thủy đạo của sông Tiền và sông Hậu) và mặc tình ra oai trên sông nước. Với tài lanh lẹ phi thường và sử dụng song kiếm tuyệt luân, cô Ba Hởi làm mọi người nể mặt. 

Cô Ba Hởi là kẻ thù chung của giới thương hồ. Họ tìm cách để trừ khử cô, như: điềm chỉ sào huyệt cho nhà chức trách Pháp hoặc mướn võ sư chống đối lại cô, nhưng cũng không ai làm gì được cô ba Hởi, bởi vì mướn võ sư thì không có ai đối đầu nổi với cô Ba Hởi. Còn đối với nhà chức trách Pháp thì bọn cướp cô Ba Hởi là kẻ vô hình. Nhà chức trách không bao giờ tìm thấy bọn cướp cô Ba Hởi trên Cù lao Bao Ngược được. Chung quanh cù lao là trời nước bao la. Chính quyền vừa được tin truy nã thì cô Ba Hởi đã ra lệnh cho bộ hạ thu xếp hành trang xuống thuyền rút ra biển. 

Những lúc ấy, ghe thương hồ còn bị cướp giựt dữ dằn hơn bao giờ hết vì lực lượng cô Ba Hởi đông gấp mấy ngày thường. Do đó, sau nhiều lần tấn công vô hiệu, nhà chức trách đành phải làm ngơ, chờ cơ hội thuận tiện khác.

Xem thêm tại đây

Hồ Tường


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương