Kết Quả Tìm Kiếm

Biển Đông: Địa chiến lược và Tiềm năng kinh tế

Bài viết giới thiệu về điều kiện tự nhiên, vị trí địa chiến lược, các  tài nguyên kinh tế của Biển Đông và hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Ý nghĩa lớn nhất của giai đoạn 1945-1946 với lịch sử dân tộc là gì? Tại sao nói đó là giai đoạn bản lề? Ý nghĩa gì tới tận hôm nay...

Câu hỏi: Ý nghĩa lớn nhất của giai đoạn 1945-1946 với lịch sử dân tộc  là gì? Tại sao nói đó là giai đoạn bản lề? Ý nghĩa gì tới tận hôm nay? Nội dung căn bản của giai đoạn này là gì? Vì sao 12/09/1946 phải kháng chiến chống pháp ? Tính chủ động của ta trong cuộc kháng chiến toàn quốc là gì?

Được gởi từ bạn Lê Minh Phương, email: minhphuongk56su@gmail.com


Nhận tin bài Tập san Thông tin Khoa học Lịch sử Bình Dương số 19 ( quý II - 2010 )

Kính mời các hội viên Hội KHLS Bình Dương và bạn đọc gần xa tham gia gửi tin bài về địa chỉ email:

huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com

Thời gian nhận bài đến ngày 15-7-2010. Các tin bài đăng trong tập san sẽ được tải trên website:www.sugia.vn.

Xin cám ơn sự hợp tác.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương