Kết Quả Tìm Kiếm

Hò huê tình Bình Dương trong dòng chảy văn học dân gian

Trong quá trình hội nhập và toàn cầu hóa hiện nay, giao lưu văn hóa là một hiện tượng xã hội lịch sử mang tính tất yếu của các quốc gia, dân tộc. Văn hóa nguyên thủy với sự hình thành của nghề nông lúa nước là bước quyết định, khởi điểm quan trọng nhất của văn hóa Việt Nam.


ĐỀ TÀI: NGHIÊN CỨU NGÀNH GỐM SỨ TỈNH BÌNH DƯƠNG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN VÀ BẢO TỒN

Thực hiện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh. Đề tài “Nghiên cứu ngành gốm sứ Bình Dương quá trình paht1 triển và bảo tồn” được thực hiện qua 2 năm từ (2008 đến 2010), do Ban quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Bình Dương phối hợp với Trung tâm khảo cổ - Viện phát triển bền vững vùng Nam Bộ làm chủ trì và chủ nhiệm đề tài là ThS - NCS. Nguyễn Văn Thủy. Vào đầu tháng 3 năm 2012, đề tài đã được Sở Khoa học và Công nghệ bàn giao kết quả đề tài cho các đơn vị thụ hưởng như Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNhững đặc điểm nổi bật của lịch sử tỉnh Bình Dương giai đoạn từ 1975-2010

Từ sau ngày 30-4-1975, lịch sử tỉnh Bình Dương bước sang thời kỳ mới: thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, cùng cả nước và vì cả nước ra sức ổn định và phát triển cuộc sống, hưởng ứng và thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới, từng bước đạt được những thành tựu quan trọng trong tiến trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.


Truyền thuyết về một số vị thần được thờ tại Phước An Miếu, phường Chánh Nghĩa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Phước An miếu hiện toạ lạc tại khu 7, phường Chánh Nghĩa do người Hoa họ Lý lập năm 1882 thờ Thất Phủ Đại Nhân. Miếu thờ Thất phủ Đại nhân có tại cố hương Trung Quốc từ rất lâu đời. Khi sang Việt Nam, định cư tại khu vực Chánh Nghĩa ngày nay người Hoa họ Lý cũng lập miếu thờ Thất Phủ đại nhân, trước tiên là để tạ ơn các vị thần đã phò trợ cho họ được an cư lạc nghiệp, sau đó là giải quyết nhu cầu tinh thần, an ủi những người xa xứ luôn nhớ và tiếp nối truyền thống tín ngưỡng từ cố hương. Cũng giống như các đền miếu của người Việt


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương