Kết Quả Tìm Kiếm

GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ CẦN THƠ QUA NHÂN VẬT LỊCH SỬ CHÂU VĂN LIÊM (1902 – 1930)

1. Đặt vấn đề Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, có sức sống mãnh liệt và được nhân dân tin tưởng, một lòng một dạ theo Đảng, vì Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đảng ta có những chiến sĩ cộng sản trung kiên, có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn, gian khổ không sờn lòng, lùi bước; những chiến sĩ cộng sản ấy đã vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc mà không ngần ngại hy sinh. Châu Văn Liêm, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng bộ và quê hương Cần Thơ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ông đã vì Đảng, vì dân mà oanh liệt hy sinh và chính sự hy sinh anh dũng đó đã góp phần “chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” .


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐÌNH BÌNH DƯƠNG BIỂU HIỆN QUA TƯ LIỆU SẮC PHONG

Sắc phong (敕封) là sắc chỉ của triều đình phong kiến cấp cho một cá nhân, tổ chức, đơn vị hành chính để ban chức tước hay phong thần cho một địa phương


LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN ĐÌNH LÀNG ĐÔNG NAM BỘ

Ở Đông Nam Bộ trong quá trình lập làng, dựng ấp với mô hình thôn xóm, lúc đầu làng rất rộng nhưng do quá trình phát triển, nhiều làng xã tách nhập nên làng cũ rất nhiều đình miếu, ngược lại ở làng mới thì ít đình và chỉ là những ngôi đình nhỏ. Trên địa bàn huyện Trảng Bàng (Tây Ninh) hiện có 8 ngôi đình. Có làng 2 đình như xã Gia Bình, lại có khi 2-3 làng mới có 1 đình hoặc có xã không có đình như ở xã Đôn Thuận hoặc do chiến tranh tàn phá như đình Lộc Hưng .


DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA KHU CĂN CỨ BÀU GỐC

Bàu Gốc là một địa danh lịch sử thuộc vùng căn cứ Chiến khu Đ, nơi gắn liền lịch sử đấu tranh cách mạng của quân và dân miền Đông Nam bộ nói chung, xã Bình Mỹ và lực lượng Công an tỉnh Bình Dương nói riêng trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.


GIÁO DỤC GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN 1975 CHO THẾ HỆ TRẺ VIỆT NAM HIỆN NAY

Đại thắng mùa Xuân 1975 là một sự kiện trọng đại và mang nhiều giá trị lịch sử to lớn. Xuất phát từ ý nghĩa đó, tầm vóc thời đại vượt không gian và thời gian của chiến thắng 1975 rất cần được giáo dục rộng rãi cho các thế hệ trẻ. Hoạt động giáo dục đó được tiến hành trên cơ sở của những hiểu biết khoa học về lịch sử theo chu trình “biết – hiểu – vận dụng” những bài học kinh nghiệm từ quá khứ vào thực tiễn. Trong bài viết này, chúng tôi đặt trọng tâm vào việc nêu lên các giá trị lịch sử cơ bản và quan trọng mà thế hệ trẻ cần nắm vững.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương