Kết Quả Tìm Kiếm

THÊM TƯ LIỆU VỀ LỊCH SỬ ĐÔNG NAM BỘ

Báo chí là một trong những nguồn tư liệu phản ánh hiện thực sinh động nhất, lan tỏa hơi thở cuộc sống một cách mạnh mẽ lẫn truyền cảm nhất. Bởi vậy, có thể tìm thấy và sàng lọc trong kho tàng báo chí cách mạng Việt Nam đương thời những sử liệu cần thiết, quý giá về những thời đoạn lịch sử cụ thể nhằm khôi phục khách quan và chân xác các biến cố đã xảy ra.


NHÂN VẬT LỊCH SỬ TỈNH BÌNH DƯƠNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954-1975)

Trong suốt hơn 20 năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước (1954-1975), Đảng bộ, quân và dân Thủ Dầu Một - Bình Dương đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cuộc chiến tranh nhân dân, giành được những thắng lợi to lớn, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Đó là sự phản ánh những đóng góp lớn lao về của cải vật chất, công sức, trí tuệ và cả máu xương của các tầng lớp nhân dân Thủ Dầu Một - Bình Dương và biết bao cán bộ, chiến sĩ từ mọi miền đất nước đã từng công tác, chiến đấu trong cuộc kháng chiến đầy gian lao mà anh dũng trên vùng đất Bình Dương. Trong hai cuộc kháng chiến Bình Dương có 42 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; 60.000 người có công, 2.083 Mẹ Việt Nam anh hùng, 16.309 liệt sĩ, 5.847 thương binh và 833 cán bộ kháng chiến bị địch bắt tù đày.


MIẾU NHỊ PHỦ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA CẤP QUỐC GIA

Đây là chuyên khảo đầu tiên viết về một ngôi miếu quan trọng của người Hoa ở TP.HCM được xuất bản, được viết bởi một nhà nghiên cứu trẻ. Miếu Nhị Phủ di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia (Nxb Khoa học xã hội, 2019, 208 trang) chia làm 4 chương: Người Hoa thành phố Hồ Chí Minh và người Hoa Phúc Kiến, Giá trị tâm linh của miếu Nhị Phủ, Đặc điểm kiến trúc và mỹ thuật miếu Nhị Phủ, Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của miếu Nhị Phủ trong bối cảnh toàn cầu hóa.


GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ CẦN THƠ QUA NHÂN VẬT LỊCH SỬ CHÂU VĂN LIÊM (1902 – 1930)

1. Đặt vấn đề Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, có sức sống mãnh liệt và được nhân dân tin tưởng, một lòng một dạ theo Đảng, vì Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đảng ta có những chiến sĩ cộng sản trung kiên, có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn, gian khổ không sờn lòng, lùi bước; những chiến sĩ cộng sản ấy đã vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc mà không ngần ngại hy sinh. Châu Văn Liêm, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng bộ và quê hương Cần Thơ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ông đã vì Đảng, vì dân mà oanh liệt hy sinh và chính sự hy sinh anh dũng đó đã góp phần “chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” .


GIÁ TRỊ LỊCH SỬ CỦA ĐÌNH BÌNH DƯƠNG BIỂU HIỆN QUA TƯ LIỆU SẮC PHONG

Sắc phong (敕封) là sắc chỉ của triều đình phong kiến cấp cho một cá nhân, tổ chức, đơn vị hành chính để ban chức tước hay phong thần cho một địa phương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương