Kiến thức lịch sử chung

VĂN MIẾU BÌNH THUẬN

  • VÕ NGUYÊN PHONG
  • 05/05/2024

Văn Miếu là tên gọi ngắn gọn của Văn Thánh Miếu, còn gọi là miếu Văn Thánh hay miếu Khổng Tử. Văn Miếu dùng để thờ phụng Đức Khổng Tử, người được tôn vinh là Vạn thế sư biểu - Bậc thầy của muôn đời. Đây cũng là nơi tôn vinh, gặp mặt những bậc khoa cử địa phương qua các nghi lễ hàng năm là Tế xuân và Tế thu do chính quyền cử hành. Trải qua một thời gian dài sử dụng và phế bỏ, đến nay không còn nhiều Văn Miếu thời nhà Nguyễn còn tồn tại, thậm chí một số Văn Miếu mất hoàn toàn dấu tích và hoặc không có thông tin. Cũng như tình hình chung vậy, Văn Miếu Bình Thuận đến nay hoàn toàn mất dấu vết, hầu như chưa có một thông tin nào về tòa Văn Miếu nơi đây trong lịch sử ngoài những dòng ghi chép trong tư liệu. Văn Miếu Bình Thuận là công trình hầu như không còn ký ức của người bản địa. Không chỉ trường hợp Văn Miếu tại đây, mà còn cho cả hai tòa thành tỉnh Bình Thuận xây dựng thời Minh Mạng và Tự Đức rất lớn, cũng không còn ký ức. Quá trình điền dã các di tích ở đây mà người viết nhận được từ thông tin dân gian là không có gì, một sự thật rất kỳ lạ cho dù các di

 

tích vẫn còn một ít dấu tích trên thực địa.1 Theo thông tin từ Đại Nam nhất thống chí bản Duy Tân cho biết rất vắn tắt:Văn Miếu: Ở hai thôn Bình Thủy và Lạc Nghiệp, phía tây tỉnh thành cũ, dựng năm Minh Mạng thứ bảy (1826)”.2

Xem trọn bộ tại đây

VÕ NGUYÊN PHONG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602722