Kiến thức lịch sử chung

NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ ĐÌNH LÀNG TẠI BÌNH DƯƠNG

  • NGUYỄN THANH LỢI
  • 05/05/2024

Sách Nghệ thuật trang trí đình làng tại Bình Dương (Nxb Văn học, 2023, 189 trang) của tác giả Nguyễn Thị Ngọc Điệp, chia làm 3 chương.

Công trình nêu ra những đặc điểm nghệ thuật trang trí đình làng tại Bình Dương thông qua nghiên cứu 11 ngôi đình tiêu biểu trong tỉnh, có so sánh, đối với chiếu với đình Bắc Bộ, Nam Bộ.

 

Trong chương 1 “Khái quát lịch sử hình thành đình làng tại Nam Bộ và Bình Dương”, tác giả trình bày một số khái niệm liên quan của đề tài như: nghệ thuật, trang trí, nghệ thuật trang trí, thẩm mỹ, mỹ thuật, hội họa, ngôn ngư, tạo hình, chạm khắc, đình. Đồng thời điểm qua lịch sử hình thành và phát triển của đình làng ở Nam Bộ cũng như tại Bình Dương. Riêng Bình Dương có 125 ngôi đình và những đình hình thành sớm nhất vào thế kỷ 18.

 

Xem trọn bộ tại đây

NGUYỄN THANH LỢI


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602603