Tin tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 75

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 75 sẽ xuất bản vào đầu tháng 7/2024. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 28/6/2024. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định.

Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.).

Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602776