Lịch sử VN bằng thơ

Ðại Nam Quốc Sử diễn ca

Triều Nguyễn đã sai hai quan lại là Lê Ngô Cát và Phạm Đình Toáisoạn bộsach Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca để diễn giải lịch sử nước nhà bằng văn vần. Đây là bộ sử Việt Nam bằng văn vần đầu tiên của nước ta.

Xem chi tiết


Việt Nam sử ca

VIỆT NAM SỬ CA

(Ngọc Diện Hoa chuyển thể thơ dựa theo Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim)

cảm ơn anh Nguyễn Sinh, TP HCM đã sưu tập và chuyển cho sugia.vn toàn bộ sử ca này

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602529