Lịch sử Việt Nam

ÁN SÁT SỨ NGUYỄN XUÂN ÔN VÀ VÙNG ĐẤT TAM PHAN

Cụ Nguyễn Xuân Ôn sinh năm 1825, quê tỉnh Nghệ An, là vị quan nổi tiếng triều Nguyễn, một trong những thủ lĩnh của phong trào Cần Vương chống Pháp. Tính tình cương trực, thẳng thắng, mạnh mẽ, trọng khí tiết nên trên bước quan lộ, cụ thường gặp gian truân, gièm pha, khó khăn, ít được lòng đồng liêu cũng như triều đình Huế.

Xem chi tiết


BÀN THÊM VỀ QUỐC HIỆU NHÀ NƯỚC QUÂN CHỦ THỜI NGUYỄN QUA CUỘC KHỞI NGHĨA VÕ TRỨ - TRẦN CAO VÂN Ở PHÚ YÊN (1900)

Tóm tắt: Thời kỳ quân chủ nhà Nguyễn, cùng với hai quốc hiệu Việt Nam và Đại Nam được biết đến phổ biến, còn có một quốc hiệu khác đương thời chỉ hiện hữu tại các cuộc bàn thảo của triều đình Tự Đức và về sau được hiện thực hóa một cách ngắn ngủi trong cuộc khởi nghĩa Võ Trứ - Trần Cao Vân mang tính chất Cần Vương ở Phú Yên vào năm 1900, đó là Đại Hóa. Nhân 220 năm về quốc hiệu Việt Nam (1804 - 2024), chúng tôi cập nhật tư liệu và gợi mở những cuộc thảo luận chuyên sâu hơn về vấn đề quốc hiệu này.


THỦY CHIẾN VÀM NAO - CỔ HỖ (1833 - 1834) ĐÔI ĐIỀU CẢM NHẬN

Cuối năm 1833 đầu 1834, trên sông Hậu và sông Tiền, quan quân triều Nguyễn cùng nhân dân Nam bộ đã đập tan âm mưu xâm lược của quân Xiêm. Đây là chiến thắng lớn nhất của triều Nguyễn trên vùng đất Nam bộ.


NƯỚC PHÁP SAU TẤN THẢM KỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Ngày 7/5/1954, tập đoàn cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ bị tiêu diệt. Thắng lợi này của quân và dân Việt Nam không chỉ làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương; mà còn có tác động mạnh mẽ đến tình hình nước Pháp sau đó. Sự thất thủ ở Điện Biên Phủ gây cho chính trường nước Pháp khủng hoảng hơn bao giờ hết, một sự sụp đổ về tinh thần và những bất đồng, chia rẽ trong chính giới Pháp nổ ra gay gắt; cũng từ đây khoét sâu thêm mâu thuẫn trong quan hệ Pháp - Hoa Kì liên quan đến mưu đồ kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương.


ĐẢNG BỘ MIỀN ĐÔNG NAM BỘ LÃNH ĐẠO PHỐI HỢP VỚI CHIẾN TRƯỜNG CHÍNH TRONG CHIẾN CUỘC ĐÔNG XUÂN 1953 - 1954

Đảng bộ Phân liên khu miền Đông Nam Bộ thành lập tháng 5/1951 trên cơ sở tổ chức quân sự - hành chính Phân liên khu miền Đông (gồm các tỉnh Bà Chợ, Thủ Biên, Gia Ninh, Mỹ Tân Gò và Long Châu Sa) vừa được thành lập cùng thời điểm. Phân liên Khu uỷ gồm Bí thư Phạm Hùng và các uỷ viên: Nguyễn Văn Vịnh, Trần Văn Trà, Nguyễn Quang Việt, Tô Ký, Võ Văn Khánh, Phạm Hữu Lầu, Võ Phát.


NHỮNG HOẠT ĐỘNG KINH LƯỢC CỦA TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ

Quản lý một đất nước rộng lớn, nhà Nguyễn hiểu rõ giữ vững sự thống trị của dòng họ cũng như xây dựng một đất nước ổn định là một nhiệm vụ rất khó. Các vua tổ chức những chuyến kinh lược chọn lựa những đại thần có uy tín và tài năng đến các địa phương kiểm tra quan lại, khắc phục thiên tai, nạn binh đao…Kinh lược cũng là cách mà triều đình kiểm tra, đánh giá năng lực làm việc của những đại thần được giao nhiệm vụ. Trương Đăng Quế là một trong số những người thường xuyên được vua tín nhiệm giao chức kinh lược sứ. Bài viết này thông qua nhiều tư liệu khác nhau để tổng hợp những hoạt động kinh lược của ông, qua đó góp phần làm sáng tỏ hơn sự nghiệp của ông trong lịch sử Việt Nam.


NGÀY XUÂN NHÌN LẠI 200 NĂM KÊNH VĨNH TẾ VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI Ở HÀ TIÊN THỜI HỌ MẠC

Theo sử triều Nguyễn, kênh Vĩnh Tế: “Ở bờ phía Tây sông Châu Đốc, phía Tây Bắc huyện Tây Xuyên 28 dặm, Sông này rộng bảy trượng năm thước, sâu sáu thước. Năm Kỉ Mão, Gia Long thứ 18 (1819) đo thẳng từ sau hào Đồn Hữu lên phía Tây vàm Ca Âm đến Kì Thọ là 250 dặm rưỡi, đặt tên là sông Vĩnh Tế, sai Trấn thủ Nguyễn Văn Thụy, Chưởng cơ Nguyễn Văn Tuyên lấy dân địa phương và dân phiên đào mở, từ năm Minh Mạng thứ nhất (1820) tới năm thứ năm (1824) mới xong. Sông dài 205 dặm rưỡi. Từ đó đường sông lưu thông, đối với kế hoạch phát triển đất nước, phòng giữ ngoài biên, nhân dân buôn bán, đều được hưởng lợi vô cùng”1.


THÂN THẾ VÀ NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA MỘT SỐ NHÀ KHOA BẢNG HỌ TRƯƠNG Ở NAM BỘ VÀO NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Vốn là vùng đất trung hưng của triều Nguyễn, Nam Bộ có vị trí trọng yếu trong phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng của cả nước. Trên cơ sở vừa đất nước vừa thống nhất, vua Gia Long rất chú trọng việc thiết lập bộ máy quan lại nhằm kiểm soát tình hình chính trị và khôi phục lại trật tự xã hội đặc biệt là ở vùng đất Nam Bộ, điều đó đã đặt ra yêu cầu lớn cho việc tuyển chọn và bổ dụng người tài ở Nam Bộ ra làm quan để ổn định việc trị an tại đây, mà đáng chú ý việc tuyển chọn quan lại thời kỳ này bằng con đường khoa cử được triều Nguyễn chú trọng.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602688