Đất, Người Bình Dương

Lộc Ninh - Thủ phủ của Cách mạng miền Nam 1973-1975

  • Hồ Sơn Đài
  • 14/08/2022

Trước và trong chiến dịch Nguyễn Huệ, thủ phủ của cách mạng miền Nam đặt tại căn cứ Chàng Riệc - Tây Ninh, một khu vực nằm sát biên giới Việt Nam - Campuchia, cách thị xã Tây Ninh khoảng 60km về phía Bắc. Tại đây, cơ quan Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và các tổ chức kháng chiến khác đứng chân hoạt động, trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng miền Nam. Từ sau cuộc tổng tiến công chiến lược năm 1972 trong đó có chiến dịch Nguyễn Huệ, tại miền Đông Nam Bộ, vùng giải phóng được mở rộng ở phía bắc tỉnh Bình Phước (gồm các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập), nối liền với căn cứ Khu B (huyện Tân Biên tỉnh Tây Ninh), tạo thành một khu vực rộng lớn do cách mạng kiểm soát giáp với biên giới Việt Nam - Campuchia trong thế chiến lược Đông Dương là một chiến trường và kết nối trực tiếp với đường vận tải chiến lược 559 từ hậu phương lớn miền Bắc. 

Xem trọn bộ tại đây

Hồ Sơn Đài


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 23969361