Đất, Người Bình Dương

Văn hóa đô thị Đông Nam Bộ trong hội nhập

  • Nguyễn Văn Thủy
  • 02/02/2023

Vùng Đông Nam Bộ bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và 5 tỉnh trực thuộc Trung ương: Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là vùng có địa hình rộng, thoáng rất thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị và xây dựng hệ thống giao thông vận tải... Vùng Đông Nam Bộ đã đóng góp 32% GDP của cả nước, 44,7% tổng thu ngân sách nhà nước. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 cao nhất cả nước. Tỷ lệ đô thị hóa của vùng Đông Nam Bộ đạt 67%; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, hiện đại; tỷ lệ số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 79,5%, đứng thứ hai trong các vùng của cả nước . Lối sống công nghiệp - đô thị mới được hình thành, mang đặc tính năng động và ngày càng văn minh, hiện đại. Lĩnh vực văn hóa cũng có nhiều biến đổi trong quá trình đô thị hóa. Song hành cùng những giá trị văn hóa cổ truyền là sự xuất hiện những yếu tố văn hóa mới, hiện đại làm cho đời sống vật chất và tinh thần của cư dân không ngừng được cải thiện. 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24465614