Kết Quả Tìm Kiếm

Một số chuyên đề lịch sử Việt Nam

Cuốn sách Một số chuyên đề Lịch sử Việt Nam (tập 1) do Tiến sĩ Nguyễn Văn Hiệp chủ biên được nhà xuất bản Đại học Quốc gia T.P Hồ chí Minh xuất bản năm 2013. Sách dày 407 trang, gồm 10 chuyên đề nghiên cứu về Lịch sử Việt Nam.


Triệu Đà và nước Nam Việt trong dòng chảy lịch sử Việt Nam

Bài viết này được khai bút theo đề nghị của Giáo sư trợ giảng Hàn Hiếu Vinh (Xiaorong Han, Khoa Lịch sử và Nhân loại học, Đại học Butler – Hoa Kỳ). Hy vọng đây sẽ là đóng góp nhỏ vào nỗ lực mà ông Hàn đang ôm ấp cùng một số đồng nghiệp tại Trung Hoa lục địa: Hóa giải những mâu thuẫn lịch sử quốc gia giữa Việt Nam và Trung Hoa trên cùng một chủ đề nước Nam Việt thời Tây Hán. Người Hoa trong lịch sử Việt Nam

Trong cuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ nhất được tổ chức tại Hà Nội vào mùa thu năm 1998, tôi đã có dịp đưa ra thảo luận vấn đề: Diễn biến địa lý và lịch sử trong quá trình tiếp xúc và giao lưu văn hoá Việt – Hoa. Tôi có dự định sẽ thảo luận những vấn đề tiếp theo như: Người Hoa với quá trình hình thành và phát triển các đô thị thương mại ở Việt Nam; Người Hoa với các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với quá trình đổi mới đất nước, đặc biệt trong xu thế hội nhập khu vực và thế giới hiện nay,... tại cuộc Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ hai. Nhưng đáng tiếc là thời gian đó tôi chưa có cơ hội để tham gia.


Qua thành bản phủ trở lại vấn đề Thục phán - An Dương Vương trong lịch sử Việt Nam

Vấn đề nguồn gốc Thục Phán - An Dương Vương là sự ra đời của nước Âu Lạc là một trong những vấn đề cốt lõi trong lịch sử dụng nước và giữ nước của Việt Nam.  Vì vậy nó đã thu hút nhiều sự quan tâm của nhiều nhà khoa học cả trong và ngoài nước từ hàng trăm năm nay. Trong quá trình nguyên cứu các nhà học giả đều ghi nhận: Nước Âu Lạc kế tiếp nước Văn Lang và An Dương Vương kế ngôi vua Hùng là những sự kiện, nhân vật lịch sử có thật.


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602774