Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Tập san Khoa học Lịch sử số 36 sẽ xuất bản vào giữa tháng 10-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 07-10/2014. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.
Tin bài mới
Với hơn hai trăm biểu đối chiếu sơ về ngôn ngữ Việt-Mã và nhiều khám phá mới lạ về thượng cổ 5000...
Năm 192, sự ra đời của vương quốc Lin Yi (Lâm Ấp). Năm 629, danh xưng Champa xuất hiện lần đầu tiên...
Không phải đột nhiên mà Mạc phủ Edo mở cửa khi đoàn tàu của Đề đốc Perry đến đòi hỏi thông thương
Nhật Bản là một quốc gia hải dương nằm ở cực đông đại lục Âu Á(Eurasia) gồm 4 đảo lớn và khoảng 4000...
Gốm Bình Dương là một sắc thái văn hoá của vùng Nam bộ phải được tiếp cận từ nhiều khía cạnh khác...
Đạo Mẫu là một tín ngưỡng bản địa có nguồn gốc từ thời nguyên thủy. Là một đất nước nông nghiệp...
Năm 1772, Nguyễn Cửu Đàm cho xây dựng lũy Bán Bích dài 10km, từ rạch Lò Gốm gần chùa Cây Mai vòng...
Cũng như nhiều tỉnh khác vùng Nam Bộ, nghi thức tống ôn – tống gió là một trong những nghi thức quan...
Tín ngưỡng thờ cúng cô hồn có mặt hầu như khắp mọi nơi trên đất nước Việt Nam. Có thể tổ chức lễ...
Cuối năm 1793, Nguyễn Ánh cho đắp xong thành Diên Khánh nhằm chặn đường tiến của Tây Sơn về hướng...
Lịch sử tư tưởng của Phật giáo Ấn Độ diễn biến rất đa dạng, trải qua các thời kỳ biến động mà trong...
Hội nghị Genève về Đông Dương năm 1954, là một diễn đàn quốc tế đa phương, do các nước lớn chi phối....
Ấn Độ là một trong bốn nền văn minh cổ đại đã đóng góp đáng kể vào tiến trình phát triển của nhân...
HĐNK là một trong các hình thức tổ chức dạy học nằm trong phương pháp dạy học lịch sử (PPDHLS) ở...

Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the...

University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California...