Kiến thức lịch sử chung

GIÁO DỤC THẾ HỆ TRẺ CẦN THƠ QUA NHÂN VẬT LỊCH SỬ CHÂU VĂN LIÊM (1902 – 1930)

1. Đặt vấn đề Đúng như Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, một trong những nguyên nhân khiến Đảng Cộng sản Việt Nam vĩ đại, có sức sống mãnh liệt và được nhân dân tin tưởng, một lòng một dạ theo Đảng, vì Đảng ta là đạo đức, là văn minh. Đảng ta có những chiến sĩ cộng sản trung kiên, có đạo đức cách mạng khi gặp khó khăn, gian khổ không sờn lòng, lùi bước; những chiến sĩ cộng sản ấy đã vì lợi ích chung của Đảng, của dân tộc mà không ngần ngại hy sinh. Châu Văn Liêm, người cộng sản kiên cường, mẫu mực, người con ưu tú của Đảng bộ và quê hương Cần Thơ đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Ông đã vì Đảng, vì dân mà oanh liệt hy sinh và chính sự hy sinh anh dũng đó đã góp phần “chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do” .

Xem chi tiết


VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG Ở TÂY NINH

Tây Ninh là vùng đất biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc, nằm ở khu vực Đông Nam Bộ và có hai con sông chính chảy qua tỉnh là sông Vàm Cỏ Đông và sông Sài Gòn. Là vùng đất đa dạng về văn hóa, nơi hội tụ của nhiều tộc người, trong quá trình định cư, phát triển cuộc sống ven theo các con sông, đặc biệt với sông Vàm Cỏ Đông người dân nơi đây đã hình thành nên những tập tục đa dạng và phong phú gắn với dòng sông này. Trong đó, văn hóa tín ngưỡng được thể hiện qua việc thờ bà Thủy Long, Tiền hiền, Thành Hoàng Bổn Cảnh, Tiên sư,… đã tạo nên những nét đặc trưng trong văn hóa sông nước ở Tây Ninh.


CẢO THƠM MẤY ĐỘ (ĐỌC SÁCH NAM KỲ KHẢO LƯỢC)

Nam Kỳ khảo lược (Khảo lược về Nam Kỳ) là một bộ sách quý và hay về Nam Kỳ đã được nhà giáo Trần Thành Trung ở Vĩnh Long sưu tầm, tuyển chọn và giới thiệu dựa trên 2 nguồn tư liệu là Đại Việt tập chí và Nam Kỳ tuần báo do Hồ Văn Trung (tức Hồ Biểu Chánh) làm Giám đốc. Đây là một trong số những tờ báo có nhiều bài nghiên cứu nổi tiếng ở Nam Kỳ trong giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX, giúp truyền bá và phổ biến những kiến thức lịch sử, văn hóa xã hội của vùng đất Nam Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung.


PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ SỬ LIỆU HỌC ĐỐI VỚI SỬ LIỆU HÁN – NÔM: NGHIÊN CỨU TRƯỜNG HỢP ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN

Tóm tắt: Trong nghiên cứu khoa học lịch sử có rất nhiều phương pháp khác nhau được vận dụng nhằm góp phần làm sáng tỏ hiện thực lịch sử, xử lý sử liệu là một trong số các phương pháp ấy. Tuy nhiên, đối với mỗi loại tài liệu khác nhau đòi hỏi các kỹ thuật chuyên biệt trong xử lý sử liệu học. Bài viết giới thiệu phương pháp xử lý sử liệu học trong nghiên cứu tài liệu địa bạ triều Nguyễn. Kết quả nghiên cứu đề cập đến tiến trình thực hiện phương pháp này và gợi mở một số ý tưởng trao đổi để tích lũy kinh nghiệm trong nghiên cứu và giảng dạy lịch sử.


TRƯƠNG VĨNH KÝ VỚI CÁC TẬP KỶ YẾU CỦA ỦY BAN NÔNG CÔNG NAM KỲ

Trước khi chiếm cứ toàn bộ lục tỉnh Nam Kỳ, thực dân Pháp đã từng bước ổn định chính quyền cai trị để vừa tiếp tục công cuộc chinh phục vừa tiến hành khai hóa thuộc địa. Ngày 16.6.1865, Đô - Thống đốc De La Grandière đứng ra thành lập Ủy ban Nông Công nghiệp Nam Kỳ, tập hợp những chuyên gia trí thức và khoa học, đồng thời xuất bản ấn phẩm dưới hình thức tập kỷ yếu, gọi là Le Bulletin du Comité agricole et industriel de la Cochinchine française/BCAI, cũng như tổ chức các cuộc đấu xảo hàng năm. Mục đích của kỷ yếu là để đăng tải các biên bản hay báo cáo của Ủy ban cùng những bài nghiên cứu liên quan đến hai lĩnh vực nông nghiệp và công nghiệp. Tập kỷ yếu chỉ được phát hành khi biên tập đủ số lượng bài viết và in tại Nhà in Hoàng Gia (l’Imprimerie Impériale). Ấn phẩm này đình bản năm 1881 để rồi tái bản vào năm 1888 khi Ủy ban được thành lập tại Bắc Kỳ.


PHƯỚC LƯU CỔ TỰ

Trong quá trình khai phá vùng đất Tây Ninh đến giữa thế kỷ XIX, đã có nhiều lưu dân đến định cư. Trong đó, Trảng Bàng là vùng đất được khai phá sớm nhất trong tỉnh. Là một vùng đất đa văn hóa, nơi hội tụ của nhiều tộc người, Trảng Bàng đã mang trong mình những nét tập tục đa dạng và phong phú về đời sống, sinh hoạt của các tộc người.


SỰ XUẤT HIỆN VÀ PHÁT TRIỂN ĐẠO THIÊN CHÚA Ở CÙ LAO TÂY

Cù Lao Tây (Tê châu) nằm giữa sông Tiền, một nhánh của sông Cửu Long (Bảo Giang) cách Cù lao Giêng (Dinh Châu) khoảng 10 km về phía thượng nguồn. Khi xưa, lưu dân miền ngoài vào đây khai phá thành lập thôn Tân Hưng. Di tích bảo lưu là ngôi đình của thôn (Nay thuộc xã Tân Long-Thanh Bình-Đồng Tháp).


SAINT PAUL THÀNH CHARTRES – DÒNG NGOẠI QUỐC ĐẦU TIÊN Ở SÀI GÒN

Cuối năm 1859, Đức cha Dominique Lefèbvre, vị Giám mục tiên khởi của Sài Gòn gửi thư cho Mẹ Révérend Benjamin, bề trên dòng Saint Paul de Chartres (Thánh Paul thành Chartres) tại Hồng Kông, xin gửi 6 nữ tu đến Sài Gòn giúp các giáo sĩ trong việc mục vụ truyền giáo tại lục tỉnh Nam kỳ. Ngày 7/05/1860, Mẹ Benjamin gửi hai chị Marie de la Nativité và Saint Lizier đến Sài Gòn trên một con tàu buôn. Con tàu cập bến Sài Gòn vào ngày 29/5/1860. Đây chính là những nữ tu ngoại quốc đầu tiên có mặt ở Sài Gòn.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương