Kiến thức lịch sử chung

CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO CỦA CÁC CHÚA NGUYỄN Ở ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII - XVIII

  • PHAN ĐÌNH DŨNG
  • 30/01/2024

Năm 2023, TS.Lê Bá Vương phối hợp cùng 2 tác giả Phạm Đình Khuê, Trần Minh Ngọc biên soạn công trình Chính sách tôn giáo của các Chúa Nguyễn ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII. Sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phát hành. Đây là sách chuyên khảo, góp phần nghiên cứu về lịch sử - văn hóa Đàng Trong nói chung và tập trung về chính sách của các chúa Nguyễn đối với tôn giáo từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XVIII. Cấu trúc của công trình: Lời nói đầu, Kết luận và 4 chương:

 

Chương 1: Bối cảnh lịch sử Đàng Trong thế kỷ XVII – XVIII

 

Chương 2: Nhận thức của các Chúa Nguyễn về vai trò của các tôn giáo ở Đàng Trong

 

Chương 3: Chính sách của các Chúa Nguyễn đối với một số tôn giáo ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII

 

Chương 4: Một số nhận định, đánh giá về chính sách của các Chúa Nguyễn đối với một số tôn giáo ở Đàng Trong thế kỷ XVII - XVIII.

Xem trọn bộ tại đây

PHAN ĐÌNH DŨNG


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24602587