Lịch sử Việt Nam

TÂY NGUYÊN ( THÁNG 3-1975) – SỰ PHÁN ĐOÁN SAI LẦM

Tóm tắt: bài viết chia sẻ thêm thông tin về yếu tố bí mật bất ngờ của chiến dịch Tây Nguyên qua khai thác tài liệu của Frank Snepp nhà báo kiêm nhân viên tình báo Mỹ-CIA. Qua đối chiếu với nguồn tài liệu của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa bài viết phân tích sự đối đầu trên mặt trận tình báo của hai bên

Xem chi tiết


ĐỒN ĐIỀN CAO SU Ở TÂY NINH THỜI THUỘC PHÁP

Trong chính sách khai thác thuộc địa ở Nam kỳ, lĩnh vực mà người Pháp quan tâm trước nhất đó là lĩnh vực nông nghiệp mà cụ thể là ruộng đất. Ngày 20 tháng 9 năm 1867, Pháp ra quyết định giải tán các đồn điền được thiết lập dưới chính thể Nam triều, quốc hữu hóa ruộng đất toàn dân. Đồng thời, người Pháp còn tiến hành đo đạc ruộng đất, để nắm số ruộng đất và thu thuế. Những ruộng vô chủ hoặc những ruộng do người bản xứ nắm giữ mà không có giấy tờ hợp lệ, đều bị “quốc hữu”. Sau khi quốc hữu, người Pháp tiến hành “đặc nhượng công sản” (concession). Cấp hay bán ruộng đất công không hạn chế của chính quyền thuộc địa cho tư bản Pháp hay những nhà tư bản khác có nhu cầu và sự nhượng bán này là không thời hạn (concession à perpétuité).


SỞ HỮU RUỘNG ĐẤT CÔNG Ở HUYỆN PHONG PHÚ, TỈNH AN GIANG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX

Huyện Phong Phú tỉnh An Giang nửa đầu thế kỷ XIX là vùng đất trẻ nên diện tích ruộng đất được khai khẩn còn tương đối ít so với các vùng đất khác ở Nam Kỳ. Với phương pháp thống kê và phân tích số liệu, bài viết đã góp phần phản ánh những đặc điểm cơ bản trong cơ cấu sở hữu ruộng đất công ở huyện Phong Phú về diện tích và quy mô sở hữu. Ở khía cạnh khác, chính sách quản lý ruộng đất của triều Nguyễn đối với huyện Phong Phú nửa đầu thế kỷ XIX còn là bài học lịch sử có giá trị sâu sắc trong việc hoạch định chính sách quản lý đất đai hiện nay của thành phố Cần Thơ


KHÁI LƯỢC VỀ TÌNH HÌNH KINH TÊ – XÃ HỘI Ở CÙ LAO GIÊNG ĐẦU THẾ KỈ XX

Cù Lao Giêng là một cù lao nằm giữa sông Tiền, trong vùng hạ lưu của sông Mékông. Cù Lao này có nhiều tên gọi với hàng chục cách nói, cách viết. Tên gọi nào cũng có sự tích riêng của nó. Chẳng hạn như: Cù lao Đầu Nước, Dinh Châu hay Diên, Riêng, Den, Ven… Người Khmer thường gọi là vùng đất này là Koh Teng. Việc giải thích tên gọi của vùng đất này có nhiều giả thuyết khác nhau như sau:


BƯỚC ĐẦU TÌM HIỂU VỀ CHI PHÁI BỬU SƠN KỲ HƯƠNG THƯỜNG LẠC Ở TÂY NAM BỘ

Phần lớn tài liệu sưu khảo, công trình nghiên cứu về các tôn giáo bản địa ở Nam Bộ nói chung, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương (BSKH) nói riêng, chỉ đề cập đến đạo BSKH do Đoàn Văn Huyên (Đoàn Minh Huyên) sáng lập. Tuy nhiên, trong lịch sử tồn tại của mình, tôn giáo này đã xuất hiện nhiều chi phái, trong đó có chi phái BSKH Thường Lạc. Tuy có nhiều sự kế thừa về tư tưởng giáo lý từ BSKH của Đoàn Minh Huyên nhưng BSKH Thường Lạc có những khác biệt so với BSKH do Đoàn Minh Huyên sáng lập. Bài viết tìm hiểu những nội dung cơ bản về chi phái BSKH Thường Lạc qua các bình diện: lịch sử ra đời, đặc điểm về tư tưởng giáo lý và nghi thức thờ cúng của chi phái.


BẢN DỊCH MỚI GIA ĐỊNH THÀNH THÔNG CHÍ

Gia Định thành thông chí (1820) là cuốn địa chí được Trịnh Hoài Đức (1765-1825) được biên soạn khá công phu, luôn được sử dụng khi nghiên cứu về miền Nam Việt Nam. Sách chia làm 6 phần (6 quyển), ghi chép về 5 trấn ở miền Nam Việt Nam dưới triều Gia Long (Phiên An, Biên Hòa, Định Tường, Vĩnh Thanh và Hà Tiên).


Vua Hàm Nghi – bậc anh hùng cứu quốc

“Nếu anh bắn súng lục vào quá khứ thì tương lai sẽ bắn vào anh bằng đại bác”. Người anh hùng của dân tộc Dagextan là Abutalip đã nói như vậy. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng dạy rằng: “Dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Để có một dải giang sơn gấm vóc hôm nay, bao lớp cha ông chúng ta đã: “Trải bao thăng giáng phế hưng/ Đem giòng máu thắm bón từng gốc cây/ Làn không khí giờ đây ta thở/ Đường ta đi nhà ở nơi này/ Tổ tiên từng chịu đắng cay/ Mới mong truyền lại đêm ngày cho ta ”.


BÁO PHỤ NỮ TÂN VĂN VỚI VIỆC VẬN ĐỘNG THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC CHO PHỤ NỮ

Phụ nữ Tân văn (1929-1935) là tờ nữ báo đầu tiên tạo dựng được chổ đứng nhất định trong đời sống kinh tế - xã hội Nam Kỳ những năm đầu thế kỷ XX. Với Phụ nữ Tân văn, các vấn đề phụ nữ được nhận diện một cách đầy đủ, phản ánh nguyện vọng cũng như tâm tư tình cảm của phụ nữ chân thực hơn, đặc biệt là vấn đề giáo dục cho phụ nữ. Thành quả thiết thực nhất trong phong trào đề cao nữ quyền của tờ báo là góp phần quan trọng vào quá trình tự ý thức của phụ nữ, giúp phụ nữ nhận thức được vị trí, vai trò và quyền lợi của mình trong xã hội.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương