Lịch sử Việt Nam

TRẦN VĂN THÀNH VỚI CUỘC KHỞI NGHĨA LÁNG LINH – BẢY THƯA

Sau khi An Giang bị chiếm năm 1867, phong trào đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược diễn ra mạnh mẽ, tiêu biểu nhất là cuộc khởi nghĩa Láng Linh – Bảy Thưa (1867 – 1873) do Trần Văn Thành lãnh đạo. Từ diễn biến cuộc khởi nghĩa cho thấy ý nghĩa to lớn của nó trong toàn bộ phong trào đấu tranh của nhân dân Nam bộ chống thực dân Pháp xâm lược ở nửa cuối thế kỷ XIX và qua đó thể hiện rõ nét vai trò hết sức to lớn của Trần Văn Thành trong cuộc khởi nghĩa.

Xem chi tiết


MỸ THO-CÁI NÔI CỦA SÂN KHẤU CẢI LƯƠNG NAM KỲ

Đầu thế kỷ XX, khi căn bản bình định xong Đông Dương, người Pháp đẩy mạnh công cuộc khai thác thuộc địa. Xã hội Việt Nam có sự thay đổi về nhiều mặt, xuất hiện nhiều giai tầng mới, giới chủ kinh doanh người Việt cũng tách ra làm ăn riêng. Giai cấp tư sản Việt Nam được hình thành và phát triển. Tầng lớp tiểu tư sản thành thị gồm những người làm tiểu công nghệ, tiểu thủ công, buôn bán nhỏ, làm việc cho nhà nước, tư nhân, hành nghề tự do.


LÒNG YÊU NƯỚC CỦA BINH LÍNH NGƯỜI VIỆT TRONG QUÂN ĐỘI PHÁP GIAI ĐOẠN 1908 – 1918

Chủ trương của chủ nghĩa thực dân nói chung đối với việc cai trị, đàn áp đối với bất kì thuộc địa nào cũng là dùng chính sách dùng dân thuộc địa đánh dân thuộc địa. Đối với thực dân Pháp, những kinh nghiệm cai trị ở châu Phi đã giúp thực dân Pháp có những thủ đoạn thâm độc hơn trong việc “dùng người Việt trị người Việt”. Việc thực dân Pháp sử dụng người Việt vào trong quân đội Pháp là một phần của âm mưu thâm độc đó.


Hồ Huân Nghiệp, nhà yêu nước hiếu đễ với cha mẹ, tận trung với non sông

Trước khi đối mặt với lưỡi đao nơi pháp trường, với tâm thế xem cái chết nhẹ tựa hồng mao, ông ung dung làm bài thơ cuối cùng, cũng là những tâm sự của bản thân, niềm trăn trở gửi gắm lại cho những người ở lại, sự đúc kết lý tưởng sống của ông, được hậu thế gọi là bài Lâm hình thời tác:


DI DÂN ĐẾN VÙNG ĐẤT MỚI TÂY NAM BỘ NHÌN TỪ GÓC ĐỘ NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI HOA

Trước khi có sự hiện diện của các nhóm lưu dân người Việt, vùng đất Nam bộ ngày nay nói chung và Tây Nam bộ nói riêng là bồn trũng thềm lục địa. Do tác động bồi đắp phù sa của các con sông lớn dẫn đến sự hình thành châu thổ sông Cửu Long. Trong đó vùng Đồng Tháp Mười và khu Tứ giác Long Xuyên trước thế kỷ XII là tiêu biểu cho diện mạo khu vực . Mãi đến thế kỷ XIII (năm 1296 – 1297), Chu Đạt Quan trong chuyến công du đến xứ Chân Lạp, khi tiếp cận phía đông vùng đất này (tức Đông Nam bộ nay) đã ghi chép trong ký sự của mình cảnh hoang sơ với cổ thụ rậm rạp, trâu rừng hàng trăm nghìn con, tre rừng dằng dặc, lúa trời (lúa ma) rờn rờn .


Cày tịch điền xuân mới, một biện pháp khuyến nông của vua Việt

Suốt triều dài lịch sử chế độ phong kiến nước Việt, kinh tế nông nghiệp lúa nước luôn được coi trọng. Cảnh “Con trâu đi trước, cái cày theo sau” không chỉ phản ánh một nét riêng của kinh tế trọng nông, mà còn được thi vị hóa vào văn hóa dân gian gần gũi với mỗi người dân Việt cổ kim. Để khuyến khích nông dân chăm lo tới việc cày bừa, cấy hái, các triều đại trị vì đã thực hiện lệ cày tịch điền.


Nhìn lại tư tưởng yêu nước của Trương Gia Mô cuối thế kỷ XIX và đầu thế kỷ XX

Trương Gia Mô (1866 – 1929) là một nho sĩ yêu nước sống vào cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX ở Việt Nam. Ông hiệu là Cúc Nông, biệt hiệu Hoài Huyền Tử, tên tự là Sư Thánh (sau đổi thành Sư Quản), được sinh ra tại làng Tân Hào, huyện Bảo An, tỉnh Vĩnh Long (nay là huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre).


THỜI ĐẠI & CON NGƯỜI CHÍNH TRỊ NGÔ THÌ NHẬM

Ngô Thì Nhậm (1746-1803), tự Hy Doãn, hiệu Đạt Hiên, xuất thân trong một gia đình có truyền thống văn học ở Tả Thanh Oai, Hà Tây (nay là Hà Nội). Được mệnh danh là nhà tư tưởng lỗi lạc của thời kỳ biến loạn xã hội.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương