Lịch sử Việt Nam

BẮC TÂY NGUYÊN TRONG CUỘC CHIẾN ĐÔNG XUÂN 1953-1954 VÀ CHIẾN DỊCH ĐIỆN BIÊN PHỦ

Chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, là đỉnh cao của cuộc chiến Đông Xuân 1953-1954 (cuộc chiến công chiến lược lớn nhất của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp), đã báo hiệu sự cáo chung nền thống trị của thực dân Pháp ở Đông Dương. Chiến thắng Điện Biên Phủ “là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta, mà cũng là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới” (Chủ tịch Hồ Chí Minh) và “có ý nghĩa rộng lớn và sâu xa vượt qua không gian và thời gian” (Cố vấn Phạm Văn Đồng), v.v…

Xem chi tiết


Vùng đất Tây Ninh buổi đầu khai phá ( từ thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX)

Tây Ninh là vùng đất “phiên dậu” phía Tây Nam của Tổ quốc, với bề dày lịch sử ngang bằng với Sài Gòn, Biên Hòa (hơn 300 năm). Theo nhà nghiên cứu Huỳnh Minh: Tây Ninh vốn là một vùng đất thuộc Thủy Chân Lạp, với tên gọi là Romdum Ray (Chuồng Voi) . Nơi này vốn xưa kia chỉ có rừng rậm là nơi cư ngụ của các loài thú dữ như: voi, cọp, hổ, rắn… Trước khi lưu dân người Việt đến đây, vùng đất này còn rất hoang vu, dân cư rất thưa thớt, lạc hậu, quản lý lỏng lẻo, gần như là “vô chủ”.


Về sự kiện Nguyễn Hoàng Kiêm Quản Trấn Quảng Nam

Để có Thuận Hóa, Nguyễn Hoàng đã phải bất lực nhờ người cầu xin. Nhưng để có thêm xứ Quảng Nam, Nguyễn Hoàng dám mạo hiểm quay lại nơi xuất phát đàm phán với đối phương. Và để có cả một vương quốc, Nguyễn Hoàng chủ động đẩy nhanh tiến trình phân lập kết hợp với mở cõi. Cuối cùng Nguyễn Hoàng đã gây dựng được cơ nghiệp vương quyền bền vững cho dòng họ trong những điều kiện đặc biệt của lịch sử Đại Việt và khu vực thế kỷ XVI - XVII. Đã hơn 400 năm kể từ chặng mở cõi đầu tiên của dân tộc tạm dừng chân trong một khoảnh khắc tại cột mốc biên viễn Thạch Bi sơn


Nhìn lại phong trào thống nhất phật giáo Việt Nam từ thế kỷ XIV năm 1975

Đạo Phật có lịch sử trên dưới hai ngàn năm đồng hành sắt son với dân tộc, là tôn giáo chiếm được tình cảm và sự quy hướng của đại đa số người dân nước Việt; sự thích nghi và hòa hợp của đạo Phật giữa lòng dân tộc, đã tạo nên mối liên hệ gắn kết giữa sinh hoạt giáo hội với chính quyền nhà nước và đời sống xã hội qua các thời kỳ của lịch sử.


Ngôn quan thời Lê Sơ

Theo Việt Nam văn hóa sử cương cho biết, ngay từ thời nhà Lý nước ta đã có cơ quan giám sát. Nhà Lý thì đặt quan Tả hữu Gián nghị đại phu, nhà Trần đặt Ngự sử đài, nhà Nguyễn đặt Đô sát viện(4).


Ba đồn thủ vùng tân châu – hồng ngự thời Nguyễn

Tiến trình mở đất Nam bộ, các chúa Nguyễn thực hiện bằng nhiều hình thức và lần lượt xác lập chủ quyền một cách hợp pháp. Trong đó, Tây Nam bộ là khu vực cuối cùng được sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong và công cuộc này diễn ra qua ba mốc thời gian: năm 1679, 1708 và 1757.


Nhận định của các sử gia nước ngoài về quyết định kháng chiến của nhà cách mạng Trần Văn Giàu – một góc nhìn phê phán

Sự phát triển của cách mạng Việt Nam trong bối cảnh Nam Bộ tích cực kháng Pháp vào những năm 40 của thế kỷ XX gắn liền với vai trò lãnh đạo của Trần Văn Giàu. Xuất thân là một người con của mảnh đất Nam Bộ - “thành đồng Tổ quốc”, bằng sở học và tinh thần yêu nước của mình, Trần Văn Giàu đã sớm có ý thức dấn thân và tham gia cách mạng. Cũng chính trong quá trình tham gia vào công cuộc kháng Pháp ở miền Nam mà Trần Văn Giàu đã trở thành vị thủ lĩnh chính trị - một nhà cầm quân trên mảnh đất phía Nam của Tổ quốc nhận nhiệm vụ lãnh đạo cách mạng Nam Bộ. Trong cuộc đời Trần Văn Giàu, năm 1945 là một trong những cột mốc đáng nhớ đánh dấu “chất Nam Bộ” trong nhân cách và bản lĩnh chính trị của Trần Văn Giàu


Qua một số tài liệu tìm hiểu thêm về nước Nam Việt

Triệu Đà, nhà Triệu cùng nước Nam Việt có một số phận kì lạ trong nghiên cứu lịch sử ở Việt Nam. Từ nhiều thế kỉ trước cho đến nay, vẫn tồn tại hai xu hướng nhận định trái chiều. Theo chúng tôi, để nhận định khách quan về một nhà nước phải xác định được bản chất của nhà nước đó, nó có thuộc về nhân dân mà nó cai trị hay không, nó có đóng góp vào tiến trình lịch sử phát triển của cộng đồng nó quản lí hay không. Nếu nhà Triệu thuộc về dân tộc nào thì dân tộc đó có trách nhiệm viết lại lịch sử của mình. Trong bài viết này, chúng tôi vẫn tiếp tục khai thác thông tin từ chính sử nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tìm hiểu thêm về diện mạo của một vương quốc Nam Việt được Sử kí và Đại Việt sử kí toàn thư dành nhiều ngôn từ lưu lại.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương