Lịch sử Việt Nam

Đoàn sứ giả Việt Nam tại Paris năm 1863

Năm 1863, Vua Dực Tông (Tự Đức) cử quan Hiệp biện Đại Học sĩ Phan Thanh Giản làm Chánh sứ sang Tây thương nghị về việc xin chuộc ba tỉnh Biên Hòa, Gia Định, Định Tường đã nhường đứt cho Pháp năm trước đó trong Khoản 2, Hòa ước Nhâm Tuất, 1862.

Xem chi tiết


KINH TẾ ĐỒN ĐIỀN CỦA TƯ BẢN PHÁP VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG ĐẾN CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở PHÚ YÊN VÀO NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XX

Trên cơ sở tái hiện lại toàn bộ quá trình thiết lập kinh tế đồn điền của thực dân Pháp với những biểu hiện về số lượng, sự phân bố, loại hình kinh doanh và quá trình hoạt động, từ đó bài viết phân tích những tác động của chính sách này đối với các mặt kinh tế - xã hội ở Phú Yên vào những năm đầu thế kỷ XX. Việc nghiên cứu kinh tế đồn điền thời Pháp cũng có một ý nghĩa thực tiễn sâu sắc vì ngoài những mặt hạn chế thì phương thức kinh doanh mới này trong nông nghiệp cũng để lại một số kinh nghiệm về canh tác và chăn nuôi với quy mô lớn, đặc biệt là sự thành công trong công chăn nuôi đại gia súc, góp phần vào việc xây dựng và phát triển kinh tế nông nghiệp ở Phú Yên trong giai đoạn hiện nay.


ĐỐI SÁCH SỬ DỤNG LỰC LƯỢNG NGƯỜI HOA CỦA CHÍNH QUYỀN CHÚA NGUYỄN VÀO CÔNG CUỘC KHAI PHÁ VÙNG ĐẤT NAM BỘ Ở THẾ KỶ XVII-XVIII

Thế kỷ XVII do sự bất ổn của tình hình Trung Quốc, nhất là sau khi người Mãn đánh bại hoàn toàn nhà Minh lập ra nhà Thanh (năm 1644), làn sóng di dân người Hoa xuống vùng đất Đàng Trong ngày càng đông đảo. Trong bối cảnh chính quyền Đàng Trong đang đẩy mạnh công cuộc mở đất ở Nam bộ lưu dân người Hoa đã có những đóng góp quan trọng. Với nhiều đối sách khôn khéo, sáng suốt, các chúa Nguyễn đã sử dụng nhân tố người Hoa một cách có hiệu quả để thúc đẩy nhanh hơn quá trình khai phá đất đai, xác lập chủ quyền ở vùng đất phương Nam.


BỨC TRANH THƯƠNG MẠI SÀI GÒN GIAI ĐOẠN 1832 – 1859

Trong thời gian 1832 – 1859, tình hình chính trị, kinh tế, xã hội trên đất Sài Gòn và Nam Kì thường không ổn định. Liên tiếp những biến động chính trị, xã hội xảy ra ở quãng sau thời trị vì của Minh Mạng (1820 – 1840) và dưới thời Thiệu Trị (1841 – 1847). Cuộc nổi dậy của Lê Văn Khôi (1833 – 1835) khiến không chỉ vùng đất Sài Gòn ngập trong khói lửa tên đạn mà hầu hết vùng Nam Bộ cũng gặp họa binh đao do quân Xiêm La theo lời cầu viện của Lê Văn Khôi mà kéo sang...


TÌM HIỂU THÊM VỀ TUYÊN TRUNG HẦU NGUYỄN VĂN TUYÊN

Vùng đất An Giang xưa (tức tỉnh Đồng Tháp ngày nay) được xem là một vùng đất trù phú, chính nơi đây đã thu hút nhiều nhân sĩ, tướng lĩnh về với vùng đất này. Đây được xem là một vùng địa linh nhân kiệt với nhiều tướng tài hết dạ trung kiên theo phò tá Nguyễn Ánh ngay trong thời khó khăn nhất như: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Nhơn, Nguyễn Văn Nhàn, Nguyễn Văn Trọng, Hoàng Bửu Phước, Nguyễn Văn Bế…


TUYÊN TRUNG HẦU NGUYỄN VĂN TUYÊN TIẾP CẬN TỪ ĐỐI CHIẾU VÀ SO SÁNH

Nhà Nguyễn được xác lập bởi nhiều nhân tố, trong đó có sự góp sức của các công thần ở buổi đầu vương triều. Tuyên Trung hầu Nguyễn Văn Tuyên là một trong những người như thế. Qua các sử liệu cho biết, thời vua Gia Long và Minh Mạng, ông lập nhiều công lớn, nhưng trong hoạn lộ của mình, ít nhất một lần bị giáng cấp vì “lạm quyền”. Đánh giá một nhân vật lịch sử, ngoài việc đặt trong bối cảnh lịch sử đương thời, trong mối quan hệ với cá nhân khác và cộng đồng, cũng cần tiếp cận từ góc độ đối chiếu công tội và so sánh với các trường hợp tương tự. Có như thế sẽ tránh suy luận một cách chủ quan và việc đánh giá mới khoa học, công bằng đối với nhân vật.


CÔNG NGHIỆP CỦA TUYÊN TRUNG HẦU PHAN VĂN TUYỀN QUA NHỮNG CHỨC VỤ ĐẢM NHẬN

Nhà Nguyễn được trung hưng bởi chúa Nguyễn Ánh, và việc Nguyễn Ánh dựng nên ngai vàng cho họ Nguyễn, không thể không kể đến vai trò của đất Nam Bộ. Vùng đất này chính là cơ sở hậu thuẫn cho sức mạnh của chúa Nguyễn Ánh cả về vật lực, tài lực để có thể đánh thắng Tây Sơn, lập nên nghiệp đế. Cứ điểm tên những văn thần, võ tướng nơi đất này từ buổi trung hưng cho đến đầu triều đại, nhiều biết bao. Trong đó, có tên tuổi của Tuyên Trung hầu Phan Văn Tuyên (1763 - 1831).


PHÂN LIỆT VÀ THỐNG NHẤT QUỐC GIA THẾ KỶ XVII - XVIII NHÌN TỪ ĐẤT ĐÀNG TRONG

Đối với bất cứ một quốc gia, thể chế chính trị nào, để đất nước phát triển, thì trong muôn những lý do, vấn đề thống nhất, ổn định chính trị luôn có một tầm quan trọng đặc biệt, bởi nhờ đó mà chính thể cầm quyền mới có thể toàn tâm toàn ý lo việc trị nước, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội... Nước Việt ta cũng không nằm ngoài vấn đề đó.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương