Lịch sử Việt Nam

HAI TRĂM NĂM DIÊN CÁCH HỒNG NGỰ

XUÂN MẬU TUẤT, THỊ XÃ HỒNG NGỰ PHỐI HỢP VỚI HUYỆN HỒNG NGỰ VÀ HUYỆN TÂN HỒNG TỔ CHỨC KỶ NIỆM 200 NĂM VÙNG ĐẤT HỒNG NGỰ. ĐÂY LÀ MỘT TRONG NHỮNG HOẠT ĐỘNG TRỌNG ĐIỂM VỀ CHÍNH TRỊ - VĂN HÓA CỦA TỈNH ĐỒNG THÁP NĂM 2018.

Xem chi tiết


VÀI NÉT VỀ DIỆN MẠO VĂN HÓA – GIÁO DỤC SÀI GÒN THẾ KỈ XVIII

Trong thế kỉ XVIII, diện mạo văn hóa, giáo dục Sài Gòn ngày càng khởi sắc. Sự tập trung đông đảo của người Việt bên cạnh người Hoa, Khmer… khiến văn hóa Việt từng bước giữ vai trò chủ đạo, tạo thành nét đặc trưng cho cả vùng Sài Gòn. Trong thế kỉ này, vị thế trung tâm kinh tế, chính trị của Sài Gòn được khẳng định chắc chắn. Điều đó khiến đời sống văn hóa cũng vận động theo hướng vừa quy tụ vừa mở rộng: quy tụ những nét văn hóa vật chất, tinh thần của các cộng đồng dân cư từ nhiều nơi đổ về và kết tinh thành những giá trị văn hóa tiêu biểu của vùng đất mới rồi lan tỏa ảnh hưởng đến các vùng khác của Nam Bộ, định hướng cho văn hóa các địa phương xung quanh tiệm cận với văn hóa ở trung tâm. Song song đó, hoạt động giáo dục cũng có bước phát triển, góp phần vào việc xây dựng văn hóa và hình thành “văn mạch phương Nam” (chữ của Lê Quý Đôn trong Kiến văn tiểu lục).


BÀN VỀ ĐÓNG GÓP CỦA MẠC THIÊN TỨ ĐỐI VỚI VÙNG ĐẤT HÀ TIÊN VÀ NAM BỘ

Mạc Thiên Tứ (鄚天賜) còn có tên khác là Mạc Thiên Tích (鄚天錫) tự là Sỹ Lân (士麟), là con trai trưởng của Mạc Cửu, người Minh Hương có công khai sáng vùng đất Hà Tiên và bà Bùi Thị Lẫm, người con gái Việt quê ở Trấn Biên (Đồng Nai). Từ trước đến nay khi nhắc đến vùng đất Hà Tiên các nhà nghiên cứu thường nhấn mạnh đến vai trò của Mạc Cửu mà ít đề cập đến người kế tục là Mạc Thiên Tứ. Tuy nhiên nếu như Mạc Cửu là người có công khai phá nên vùng đất Hà Tiên và sáp nhập vào lãnh thổ Đàng Trong, thì Mạc Thiên Tứ đã tiếp tục mở rộng, phát triển vùng đất này trở thành một cảng biển sầm uất.


NGÀNH ĐÓNG THUYỀN VÀ TÀU THUYỀN Ở ĐÔNG NAM BỘ TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII

Ngành đóng thuyền và tàu thuyền ở Đàng Trong trong thế kỷ XVII - XVIII đã được nghiên cứu bước đầu và qua đó một bức tranh khá sinh động phần nào được phục dựng lại. Tuy thế, thực tiễn phát triển của ngành thủ công này tại Đông Nam Bộ vẫn chưa được nghiên cứu như một công trình riêng biệt. Khoảng trống này đòi hỏi việc nghiên cứu để bổ khuyết nhưng đồng thời cũng là thách thức vì nguồn tư liệu khá hạn chế và phần lớn là chỉ được xem xét trong bối cảnh rộng lớn hơn là Đàng Trong. Bài viết này không nằm ngoài mục đích bổ khuyết vào khoảng trống đó. Bên cạnh các nguồn sử liệu truyền thống như Đại Nam thực lục, Gia Định thành thông chí…


SỰ TƯƠNG ĐỒNG VÀ KHÁC BIỆT GIỮA ĐÀNG TRONG VÀ ĐÀNG NGOÀI VỀ MẶT KINH TẾ.

Nền kinh tế của khu vực Đàng Trong và Đàng Ngoài trong thế kỷ XVII – XVIII đều có những thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, mỗi vùng lại có những thế mạnh và hạn chế riêng. Ngoài ra những hạn chế trong chính sách của Chính quyền Trung Ương Tập Quyền ở cả 2 xứ Đàng Trong và Đàng Ngoài trong vấn đề ngoại thương cũng là một trong những yếu tố gây cản trở đến sự phát triển của mạng lưới giao thương giữa 2 xứ với các quốc gia trong khu vực và thế giới.


SỰ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA Ở NAM BỘ TRONG CÁC THẾ KỶ XVII-XVIII

Thế kỷ XVI-XVIII, trái ngược với sự bất ổn về chính trị, kinh tế Đàng Trong phát triển khởi sắc, đặc biệt là ngoại thương. Đây là lần đầu tiên, một vùng lãnh thổ của Đại Việt có mối quan hệ kinh tế rộng mở với bên ngoài, thuyền buôn của nhiều nước (cả phương Đông và Phương Tây) đã cập bến các hải cảng Đàng Trong trao đổi hàng hóa. Nhờ những chính sách tiến bộ của chính quyền chúa Nguyễn,...


CHÍNH QUYỀN ĐÀNG TRONG VÀ MẠC CỬU TRONG THẾ KỶ XVII – XVIII - GÓC NHÌN ĐỐI SÁNH VỚI NGHIÊN CỨU NƯỚC NGOÀI

Không ai có thể phủ nhận được rằng, ở đâu cũng đều có những dòng họ thật đặc biệt. Tuy mức độ cao thấp nhiều ít rất khác nhau, nhưng, các dòng họ đó thường có những ảnh hưởng không nhỏ tới vận nước. Họ Mạc ở Hà Tiên là một trong những dòng họ như vậy


HÔN NHÂN CHÍNH TRỊ THỜI NGUYỄN ĐÔI ĐIỀU SUY NGẪM

Công cuộc mở đất Tây Nam bộ ở nửa đầu thế kỷ XVII đã ghi dấu một sự kiện cho việc hợp thức hoá sự hiện diện của lưu dân người Việt mà lịch sử gọi là hôn nhân chính trị.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương