Lịch sử Việt Nam

CUỘC ỦNG HỘ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (Qua tư liệu báo chí cách mạng đương thời)

CUỘC ỦNG HỘ NAM BỘ KHÁNG CHIẾN (Qua tư liệu báo chí cách mạng đương thời) Nguyễn Lục Gia(*) Dẫn nhập Từ ngày 23.8 đến 25.8.1945, Mặt trận Việt Minh tiến hành lãnh đạo quần chúng nhân dân ở Sài Gòn khởi nghĩa giành chính quyền, thành lập Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ do ông Trần Văn Giàu làm Chủ tịch. Ủy ban Hành chính Lâm thời Nam Bộ được tuyên bố là bộ phận phía Nam của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ngày 2.9.1945 tại Sài Gòn, đang khi cuộc mít ting 20 vạn người được tổ chức để kỷ niệm ngày lễ Độc lập của nước nhà, một số phần tử cực đoan trong nhóm Pháp kiều cùng Việt gian đã xả súng vào đám đông. Lập tức, các phần tử hiếu chiến với khoảng 30 tên này đã bị Đội xung phong của Chính phủ vây bắt.

Xem chi tiết


CUỘC ĐỜI BINH NGHIỆP CỦA HỔ TƯỚNG QUẬN CÔNG NGUYỄN HUỲNH ĐỨC

CUỘC ĐỜI BINH NGHIỆP CỦA HỔ TƯỚNG QUẬN CÔNG NGUYỄN HUỲNH ĐỨC LƯU MINH TRIỀU* Thế kỷ XVII-XVIII, Việt Nam bước vào thời kỳ rối ren và phức tạp. Các cuộc chiến tranh liên tiếp diễn ra từ bắc vào nam, khi thì nội chiến, khi thì đánh đuổi ngoại xâm. Nhà Tây Sơn xuất hiện đã lật đổ được họ Trịnh, họ Lê, họ Nguyễn, đánh đuổi được Xiêm và Mãn Thanh. Một người thuộc dòng dõi chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Ánh sau đó đã tập hợp lực lượng, chiếm Gia Định, đánh nhau với Tây Sơn, cuối cùng giành được thắng lợi. Hơn hai mươi năm chiến tranh giữa Nguyễn Ánh và Tây Sơn đã quy tụ rất nhiều những văn thần võ tướng xuất sắc. Nam Bộ là đất giúp cho chúa Nguyễn tạo dựng sự nghiệp cũng có rất nhiều võ tướng trí dũng, tài năng quân sự của họ đã giúp cho Nguyễn Ánh rất nhiều trong cuộc nội chiến giữa hai bên. Năm 1802, nhà Nguyễn được thành lập đã chấm dứt thời kì chiến tranh, thống nhất đất nước. Trong số những công thần giúp nhà Nguyễn có rất nhiều nổi bật, một trong số đó chính là Nguyễn Huỳnh Đức.


ĐÔI ĐIỀU MẠN ĐÀM VỀ VIỆC CÚNG GÀ NGÀY MÙNG 3 TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG TÂY NAM BỘ

ĐÔI ĐIỀU MẠN ĐÀM VỀ VIỆC CÚNG GÀ NGÀY MÙNG 3 TẾT CỦA NGƯỜI VIỆT VÙNG T Y NAM BỘ Lê Thanh Tùng Ở mỗi vùng, miền có truyền thống và cách thức ăn Tết Nguyên đán khác nhau, tạo thành bức tranh đa sắc màu trong bản sắc văn hóa tết của người Việt. Trong rất nhiều cái khác biệt, gà - món lễ vật cúng cũng đã hóa thân vào đó. Tại sao người Việt ở miền Bắc, miền Trung thường cúng gà vào “điểm giao thời” - đêm giao thừa, còn ở miền Tây Nam Bộ thì không (nếu có thì cũng rất hiếm) cúng gà vào đêm giao thừa? Phần lớn người Việt vùng Tây Nam Bộ chỉ cúng gà vào ngày mùng 3 tết. Vậy cúng gà vào ngày mùng 3 có ý nghĩa gì?


DÂN SỐ VÙNG ĐỒNG THÁP MƯỜI THỜI THUỘC PHÁP

1. Về tên gọi và giới hạn địa lý Tên gọi Về ý nghĩa tên gọi của Đồng Tháp Mười, đã có nhiều công trình đề cập tới, nên trong bài viết này chúng tôi không nhắc lại. Chỉ giới thiệu qua một số tên gọi của vùng được thể hiện trên bản đồ hay một số văn bản dưới thời Pháp thuộc. Dưới thời Pháp thuộc vùng Đồng Tháp Mười được thể hiện trên bản đồ (do người Pháp vẽ) với những tên khác nhau. Tên gọi, khi thì dùng chung cho cả vùng, khi thì bắc gọi tên khác, nam gọi tên khác:


HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI TRÊN BIỂN ĐÔNG VỚI SỰ ĐỊNH HÌNH TÍNH MỞ CỦA VĂN HÓA - XÃ HỘI ĐÀNG TRONG Ở THẾ KỶ XVII-XVIII

1. Đặt vấn đề Do điều kiện lãnh thổ chạy dài dọc theo biển Đông, trong suốt chiều dài lịch sử của mình, Việt Nam đã hình thành nên một truyền thống hướng biển mạnh m


TÍN NGƯỠNG PHẬT GIÁO ĐÀNG TRONG THẾ KỶ XVII QUA GHI CHÉP CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Thế kỷ XVII trong lịch sử dân tộc là khoảng thời gian đầy biến động với nhiều sự kiện: công cuộc mở đất phương Nam của chúa Nguyễn; chiến tranh Trịnh – Nguyễn; xu thế chính trị và tranh chấp quyền lực trong tam giác Việt – Xiêm – Miên; cuộc truyền giáo Ki Tô; sự xuất hiện chữ Quốc ngữ và tiếp tục hoằng dương đạo Phật. Trong số đó, tín ngưỡng Phật giáo của người dân Đàng Trong được phản ánh qua lăng kính của những người nước ngoài, tiêu biểu như Cristophoro Borri, Chu Chi Du (Thuấn Thủy) và Thích Đại Sán.


ĐỆ NHẤT GIÁO TÔNG CAO ĐÀI TIÊN THIÊN PHAN VĂN TÒNG - GÓC NHÌN NHÂN CÁCH VĂN HÓA

Tóm tắt “Nhân cách văn hóa” là một phạm trù phức tạp về các phương diện triết học, văn hóa, xã hội, đạo đức,... Tuy nhiên, về cơ bản, “chính là một loại hình nhân cách mang tính phổ biến và được thừa nhận trong một thời gian và không gian nhất định, do văn hóa truyền thống hun đúc và tạo thành.


Cải lương và nghệ thuật sân khấu cải lương buổi ban đầu

Nghệ thuật sân khấu cải lương đến nay, đã hơn một thập kỷ. Tuổi ấy, so với những loại hình nghệ thuật truyền thống của dân tộc như chèo ở miền Bắc hay tuồng nơi miền Trung vẫn còn được xem là son trẻ. Qua 100 năm hiện diện trong ngôi nhà nghệ thuật sân khấu dân tộc, trong phạm vi bài viết này, chúng tôi với hiểu biết hạn chế của mình, điểm qua vài tìm hiểu thô mộc của bản thân về “cải lương”, “nghệ thuật sân khấu cải lương” và sự có mặt của cải lương buổi ban đầu.

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương