Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
slider banner trang chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 4 sẽ xuất bản vào cuối tháng 07/2016. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10 /07/2016. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.
Tin bài mới
Người ta từng biết Ryukyu là một “Vương quốc biển” (1), sớm có quan hệ thương mại với nhiều quốc gia...
Lịch sử Việt Nam thời kỳ dựng nước thường được các sử gia Trung Hoa và phương Tây xem như một phần...
Harry Ritter. 1986. “Historiography”, “Periodization”. In Dictionary of concepts in history. New...
Harry Ritter. 1986. “Historiography”, “Periodization”. In Dictionary of concepts in history. New...
“Sao tất phải chầu về Bắc thần. Người hiền tất phải do thiên tử sử dụng”, những lời trên trong Chiếu...
Tư tưởng Hồ Chí Minh là một bước phát triển mới của chủ nghĩa Mác - Lênin, được vận dụng một cách...
Về vùng đất Chợ Mới - An Giang tên gọi Thư Ngọc Hầu dường như quá thân thuộc với người dân nơi đây....
Nguyễn Ái Quốc tự khai mình xuất thân là "nhà Nho" với ý nghĩa cao thượng của tầng lớp ưu tú của xã...
Quốc sử ghi chép ở mỗi triều đại phong kiến Việt Nam ngoài các anh hùng dân tộc, anh hùng mở cõi,...
Đã 41 năm trôi qua, ý nghĩa của đại thắng mùa xuân năm 1975 vẫn còn vang mãi. là một trong những...
Nguyễn Cư Trinh (1716 - 1767) tên chữ là Nghi, hiệu là Đạm An, quê ở xã An Hòa, huyện Hương Trà, nay...
Phổ Nghi, vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Hoa, đã trải qua 5 năm làm tù nhân chiến tranh ở...
Kinh nghiệm trỗi dậy của Mỹ chủ yếu thể hiện trên ba mặt: một là Mỹ có kinh nghiệm vượt qua sự ngăn...
Một đoạn trong bộ trường thiên biên niên sử Toàn thư có liên quan đến nhân vật khai sáng vương quyền...
DURING THE SUMMER OF 1958, I cut my vacation short and rushed off to San Francisco to meet the four...
The Rise and Fall (?) of Hoi An, a UNESCO World Heritage Site in Vietnam
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....
Biondi (Jean-Pierre), Les Anticolonialistes (1881-1962)[AC], Robert Laffont, 1992, 390 p....