Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Slider Banner Trang Chủ
Thông báo của Hội Khoa Học Lịch Sử
Tập san Khoa học Lịch sử số 34 sẽ xuất bản vào giữa tháng 04-2014. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10-04/2013. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email…) theo quy định.
Tin bài mới
Đề tài : Nghi lễ chuyển đổi của người hoa Quảng Đông ở Thành Phố Hồ Chi Minh hiện nay. Chuyên ngành...
Đối với Việt Nam lẫn Hàn Quốc đạo Tin Lành là tôn giáo nhập nội, đều do các giáo dĩ thuộc các giáo...
Sinh thời Hồ Chí Minh có quan hệ với nhiều chức sắc các tôn giáo ở nước ta và cả ngoài nước
Xuyên suốt cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1945- 1954), cùng với việc tự lực cánh sinh, VNDCCH...
Đối với Hồ Chí Minh, nước Nga Xô viết gắn liền với những chặng đường hoạt động cách mạng đầu tiên....
Tiến hành kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đương đầu với một đối thủ có tiềm lực kinh tế, quân sự...
Tháng giêng được xem là tháng quan trọng và có ý nghĩa nhất trong năm vì đây là thời điểm bắt đầu...
Nhận thức của người Âu lúc đầu về Hoàng Sa – Trường Sa là một khối đảo Pracels hay Frael không phân...
Huỳnh Văn Cù là một nhân vật lịch sử của vùng đất Thủ Dầu Một. Tiếc rằng, ông mất chưa lâu, nhưng...
Mấy năm sau khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời, ông Phạm Văn Tới cùng vợ là bà Nguyễn Thị Thuyết,...
Từ năm 2007, Việt Nam và các nước Á Châu đã hợp tác nghiên cứu để chuẩn vị xây dựng đường sắt Xuyên...
Giữa thế kỷ XVI, cụ thể là năm 1558, Nguyễn Hoàng vào Thuận Hóa, là mốc lịch sử mở đầu cho sự hình...
Cho đến trước năm 1909, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa do nhà nước phong kiến Việt Nam hành xử...
Khái niệm nhân vật trong nhân vật chí và một số vấn đề liên quan như tiêu chí, cấp độ, phân loại,...

Submitted to the Graduate College of Bowling Green State University in partial fulfillment of the...

University of California Press Berkeley and Los Angeles, California University of California...