Các bộ sử Việt Nam

ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP CUỐI

Đại Nam Thực Lục - Tập Cuối là phần kết thúc của bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều Nguyễn. Nội dung của quyển này là về cuộc đời và hoạt động của vua Khải Định, cụ thể là những khó khăn cần đối mặt trong bối cảnh lịch sử phức tạp....

Xem chi tiết


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 10

Đại Nam thực lục tập 10 là một quyển sách lịch sử của Việt Nam, viết bằng chữ Hán cổ bởi Quốc Sử Quán triều Nguyễn. Nó ghi chép các sự kiện từ năm 1885 đến năm 1888, trong thời kỳ của vua Hàm Nghi và vua Đồng Khánh. Nó bao gồm...


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 9

Đại Nam thực lục tập 9 là một quyển sách lịch sử của Việt Nam, viết bằng chữ Hán cổ bởi Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Nó ghi chép các sự kiện từ năm 1832 đến năm 1843, trong thời kỳ của vua Thiệu Trị và vua Tự Đức. Nó bao gồm các chương về....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 8

Đại Nam thực lục tập 8 là một quyển sách lịch sử của Việt Nam, viết bằng chữ Hán cổ bởi Quốc Sử Quán Triều Nguyễn. Nó ghi chép các sự kiện từ năm 1820 đến năm 1831, trong thời kỳ của vua Minh Mạng và vua Thiệu Trị. Nó bao gồm....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 7

Đại Nam thực lục - Tập 7 trình bày các sự kiện lịch sử đời vua Tự Đức từ 1877 đến 1883, bao gồm các cuộc chiến tranh, khởi nghĩa và cải cách trong bối cảnh nước nhà suy yếu....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 6

Đại Nam thực lục - bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Tập 6 trình bày các sự kiện lịch sử đời vua Hàm Nghi và vua Đồng Khánh từ 1885 đến 1888, bao gồm....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 5

Đại Nam thực lục - bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại các chúa Nguyễn và các vua nhà Nguyễn. Tập 5 trình bày các sự kiện lịch sử đời vua Kiến Phúc từ 1883 đến 1885, bao gồm....


ĐẠI NAM THỰC LỤC - TẬP 4

Khám phá Đại Nam thực lục - bộ biên niên sử Việt Nam viết về triều đại nhà Nguyễn từ chúa Nguyễn Hoàng đến vua Khải Định. Tập 4 trình bày các sự kiện lịch sử đời vua Tự Đức từ 1848 đến 1883....

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535984