Các luận án Tiến Sĩ

Trần Hạnh Minh Phương - Luận án tiến sĩ

Đề tài : Nghi lễ chuyển đổi của người hoa Quảng Đông ở Thành Phố Hồ Chi Minh hiện nay. Chuyên ngành : Dân tộc học

Xem chi tiết


Bùi Thị Huệ - Luận án tiến sĩ

Đề tài: NHỮNG BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC THỜI PHÁP THUỘC (1862 - 1945)

 


Nguyễn Thị Mộng Tuyền - Luận án tiến sĩ khoa học lịch sử

Đề tài: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CỦA CÔNG NHÂN CAO SU THỦ DẦU MỘT TRONG 30 NĂM CHIẾN TRANH GIẢI PHÓNG (1945-1975)


Huỳnh Thị Liêm- Luận án Tiến Sĩ Lịch Sử

Đề tài: PHONG TRÀO ĐẤU TRANH CHỐNG, PHÁ ẤP CHIẾN LƯỢC Ở MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (1961- 1965)


Nguyễn Văn Hiệp - Luận án Tiến Sĩ Lịch Sử

Đề tài: NHỮNG CHUYỂN BIẾN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH BÌNH DƯƠNG TỪ NĂM 1945 ĐẾN 2005

Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương
Thống kê
Lượt truy cập: 24535823