Tin tức

Thông báo Nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 40

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 40 sẽ xuất bản vào cuối tháng 10/2015. 
 
Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 10 /10/2015. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định.

Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com hoặc 
suhocbinhduong@gmail.com.

Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng 
vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.
 
Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương