Tin tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 57

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 57, số đặc biệt mừng xuân Canh Tý sẽ

xuất bản vào giữa tháng 1/2020. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 30/12/2019.

Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công

tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài:

huynhngocdang@gmail.com hoặc suhocbinhduong@gmail.com. Các bài được

đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội

(www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và

của các hội viên.

 

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương