Tin tức

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 64

Thông báo nhận tin bài Tập san Khoa học Lịch sử số 64

Tập san Khoa học Lịch sử Bình Dương số 64 sẽ xuất bản vào giữa tháng 10/2021. Thời gian cuối để nhận tin bài là ngày 07/10/2021. Các tin, bài cần ghi đủ, đúng các thông tin về tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác, địa chỉ email...) theo quy định. Địa chỉ nhận tin bài: huynhngocdang@gmail.com. Các bài được đăng sẽ tiếp tục được chọn tải đăng vĩnh viễn trên trang web của Hội (www.sugia.vn.). Mong nhận được nhiều tin bài của các nhà nghiên cứu gần xa và của các hội viên.

 

 

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương