Đất, Người Bình Dương

Nghề đẽo đòn gánh truyền thống ở Bình Dương

  • Nguyễn Thị Phượng
  • 12/01/2016

Bình Dương từ lâu đã là một địa phương nổi tiếng với các nghề truyền thống như sốm sứ, điêu khắc, sơn mài với các khu vực tập trung sầm uất ở Lái Thiêu, Phú Thọ, Tương Bình Hiệp. Nghề truyền thống không chỉ mang lại rất nhiều lợi ích kinh tế cho địa phương, đời sống người dân được cải thiện rõ rệt mà nó còn phản ánh quá trình phát triển của làng nghề trong suốt chiều dài lịch sử.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thị Phượng


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương