Đất, Người Bình Dương

Trận Bông Trang - Nhà Đỏ: Trận đánh mưu trí, táo bạo, hiệu quả của quân và dân vùng Chiến Khu Đ

  • Phan Thị Mến
  • 08/08/2016

          Chiến thắng Bông Trang – Nhà Đỏ ngày 24/2/1966 của lực lượng Sư đoàn 9 chủ lực miền có ý nghĩa quan trọng: góp phần cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng, giúp cho lực lượng cách mạng chuyển ngược tình thế từ bị động sang chủ động tấn công, đập tan mọi kế hoạch và âm mưu của địch; một mặt bảo vệ vững chắc vùng căn cứ chiến khu Đ, tạo bàn đạp tiến công vào cơ quan đầu não của địch ở Sài Gòn trong chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; mặt khác cho thấy chiến khu Đ không chỉ là vùng căn cứ kháng chiến của lực lượng cách mạng mà còn là trận địa hiểm yếu tiêu diệt quân thù. Đây cũng là trận đánh dấu bước phát triển trong phương thức tác chiến, thể hiện cách thức đánh địch mưu trí, táo bạo, hiệu quả của quân và dân vùng chiến khu Đ...Trong phạm vi bài viết đề cập đến hai hình thức chiến thuật sử dụng chủ yếu trong trận chiến Bông Trang – Nhà Đỏ, đó là chiến thuật tập kích kết hợp lối đánh du kích truyền thống đã góp phần đem lại chiến thắng vang dội cho quân và dân ta.

Xem trọn bộ tại đây

Phan Thị Mến


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương