Kiến thức lịch sử chung

Chặng đường 30 năm phát triển của Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ

  • Nguyễn Hoàng Huế
  • 08/08/2016

Tóm tắt:

   Ba mươi năm hình thành và phát triển, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ đã trở thành điểm đến – nơi họp mặt truyền thống, giao lưu, sinh hoạt văn hóa,… của các thế hệ phụ nữ Việt Nam, góp phần giữ gìn, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ miền Nam. Bài viết của chúng tôi sẽ tập trung vào quá trình hình thành và phát triển, các hoạt động chính và vai trò giáo dục của Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ.

Summary:

  Thirty years of development, the Southern Women's Museum has become a destination - a traditional meeting place, exchanges, cultural events, ... of the Vietnam generation of women, contribute to maintaining, patriotic education, good traditions of Southern women. Our article will focus on the formation and development, the main activities and educational role of the Southern Women's Museum.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Hoàng Huế


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương