Kiến thức lịch sử chung

Việc biên soạn địa danh ở Việt Nam

  • Nguyễn Thạnh Lợi
  • 08/08/2016

    Địa danh học là một ngành của Ngôn ngữ học, chuyên nghiên cứu ý nghĩa, nguồn gốc, cấu tạo, phương thức đặt tên và những biến đổi của địa danh. Nó liên quan đến nhiều ngành khoa học khác như Địa lý học, Sử học, Dân tộc học, Khảo cổ học, Văn hóa học...Ở nước ta, Địa danh học là ngành nghiên cứu còn non trẻ nhưng ngày càng được sự quan tâm của xã hội, nhu cầu tìm hiểu về địa danh ngày càng nhiều, và ngày càng có ý nghĩa trong việc phục vụ phát triển kinh tế-xã hội như đặt tên các đơn vị hành chính, đặt tên đường, tên cầu, làm bản đồ, giáo dục truyền thống, du lịch...

Lược sử xuất bản 

Bắt đầu từ thập niên 1940 đã có những cuốn sách đầu tiên về địa danh được xuất bản ở nước ta, mở đầu là ở Sài Gòn, 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thạnh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương