Đất, Người Bình Dương

Bình Dương 20 năm phát triển.

  • NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT
  • 08/08/2016

LỜI NHÀ XUẤT BẢN

 

      Tỉnh Bình Dương được tái lập và đi vào hoạt động từ ngày 01-01-1997 trên cơ sở tách tỉnh Sông Bé thành tỉnh Bình Dương và tỉnh Bình Phước. Gần hai mươi năm qua, thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, phát huy tiềm năng và lợi thế của địa phương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Dương đã chủ động, sáng tạo, quyết tâm xây dựng quê hương Bình Dương ngày càng giàu đẹp.

     Từ một tỉnh nghèo với kinh tế nông nghiệp là chủ yếu, Bình Dương đã từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, từng bước thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với nhiều chủ trương, chính sách sáng tạo. Ngày nay, Bình Dương là một trong những trung tâm phát triển năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, là đầu mối quan trọng gắn kết các tỉnh và thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu và trở thành một trong những điểm sáng trong “tứ giác kinh tế phát triển”. Trải qua quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, với chính sách “trải thảm đỏ mời gọi nhà đầu tư”, Bình Dương đã thực sự khởi sắc và trở thành địa chỉ thu hút và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư, mở mang các khu, cụm công nghiệp, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. Bên cạnh đó, Bình Dương cũng là địa phương có quá trình đô thị hóa nhanh, các khu đô thị mới, khu dân cư mới, hệ thống hạ tầng kỹ thuật được tăng cường đầu tư xây dựng đã làm thay đổi diện mạo Bình Dương. Cùng với phát triển kinh tế, hệ thống chính trị từ tỉnh đến các cơ sở cũng được kiện toàn, củng cố vững mạnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người tăng liên tục ở mức cao. Sự nghiệp văn hóa - xã hội được quan tâm và đạt được những kết quả đáng khích lệ. Thế trận quốc phòng - an ninh được giữ vững… 

 

Xem trọn bộ tại đây

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương