Đất, Người Bình Dương

Gốm sứ Bình Dương 20 năm phát triển và hội nhập

  • Nguyễn Văn Thủy
  • 07/11/2016

Sau gần 20 năm tái lập nghề gốm sứ Bình Dương đầu tư khoa học, kỹ thuật để phát triển và hội nhập

 Từ năm 1994 quy trình tự động hóa được đưa vào sản xuất, các công đoạn sản xuất đã sử dụng máy móc như xử lý nguyên liệu, các mô tơ để quay các bơm phun, điều khiển bằng vi tính trong trang trí, thiết kế mẫu mã,  một số công đoạn đã tự động hóa, đầu tư thay đổi công nghệ nung, trang thiết bị hiện đại trong sử dụng men màu, nâng cấp nhà xưởng, mở rộng qui mô sản xuất.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Văn Thủy


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương