Đất, Người Bình Dương

Di sản văn hóa hán nôm tiêu biểu tại Đình Tân An – Thủ Dầu Một – Bình Dương

  • Văn Thị Thùy Trang
  • 07/11/2016

           Đình thần là một thiết chế văn hóa cổ truyền của người Việt Nam, hình thành vào khoảng đầu thế kỷ thứ XV và sớm phổ biến ở vùng đồng bằng Bắc Bộ. Theo dấu chân của những người khai hoang lập ấp, đình thần xuất hiện tại Bình Dương vào khoảng cuối thể kỷ XVII và tồn tại, phát triển cho đến ngày nay. Một trong số đó có ngôi đình Tân An (Bến Thế) nổi bậc về những giá trị có ý nghĩa về lịch sử, văn hoá, kiến trúc nghệ thuật và thắng cảnh đẹp ngôi đình Tân An đã được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích cấp Quốc gia tại  Quyết định số 1261/BVHTTDL ngày 26/04/2014.      

Xem trọn bộ tại đây

Văn Thị Thùy Trang


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương