Kiến thức lịch sử chung

Đọc " Trảng Bàng Phương Chí "

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 07/11/2016

      Trảng Bàng phương chí (Nxb Tri thức, 2014, tái bản có chỉnh lý, bổ sung 2016) được chia làm 17 chương: Tự nhiên; Dân cư và nguồn gốc; Trảng Bàng dưới thời kỳ Vương quốc Phù Nam và Đế chế Khmer; Trảng Bàng giai đoạn 1698-1859; Lược sử huyện Quang Hóa và các tổng, thôn trực thuộc; Trảng Bàng giai đoạn 1859-1945; Cách mạng tháng Tám 1945 và kháng chiến 9 năm; Trảng Bàng trong khói lửa chiến tranh 1954-1975; Trảng Bàng 1975-2013; Nguồn gốc địa danh tên Nôm ở Trảng Bàng; Phong tục, tập quán, tín ngưỡng, hội hè; Văn chương và nghệ thuật; Giáo dục, y tế, khu công nghiệp và đời sống làng nghề; Đình, miễu và đền ở Trảng Bàng; Chùa và tịnh xá ở Trảng Bàng; Nhà thờ Thiên Chúa giáo và Tin Lành; Những thánh thất Cao Đài ở Trảng Bàng; Nhân vật chí.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương