Kiến thức lịch sử chung

LIỄN ĐỐI HÁN NÔM BÌNH DƯƠNG

Nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản Hán Nôm ở địa phương, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã tiến hành sưu tầm, nghiên cứu, xuất bản các công trình dạng này, đặc biệt là ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Thậm chí xuất bản ở từng loại hình di sản Hán Nôm, như sắc phong, mà gần đây Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng đi đầu với nhiều cuốn sách có giá trị phục vụ bạn đọc.

Xem trọn bộ tại đây

Hội Khoa Học Lịch Sử Bình Dương


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương