Đất, Người Bình Dương

TỔNG QUAN VỀ ĐẠO MẪU TAM PHỦ TỨ PHỦ Ở BÌNH DƯƠNG

  • Đỗ Thanh
  • 24/04/2017

Đạo Mẫu là một tín ngưỡng bản địa có nguồn gốc từ thời nguyên thủy. Là một đất nước nông nghiệp trồng lúa nước nơi vai trò kinh tế của người phụ nữ rất quan trọng cũng như mong ước phồn thực, mong ước sự sinh sôi nảy nở đã nảy sinh tâm lý trọng nữ, tôn thờ Nữ thần. Tâm lý đó phản ánh qua rất nhiều hình tượng người phụ nữ như mẹ Âu Cơ, Bà Trưng, bà Triệu… cũng như hàng trăm nữ thần được thờ cúng...

Xem trọn bộ tại đây

Đỗ Thanh


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương