Kiến thức lịch sử chung

VĂN HÓA TÍN NGƯỠNG HOA - TIẾP CẬP TỪ NHÂN HỌC

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 05/02/2018

Nghiên cứu về người Hoa ở Nam Bộ, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh, luôn là chủ đề thu hút sự quan tâm của nhiều học giả trong và ngoài nước, dưới nhiều góc độ khác nhau: lịch sử, kinh tế, văn hóa, xã hội, tín ngưỡng, tộc người…. Cuốn sách Tín ngưỡng, nghi lễ, giao lưu văn hóa của người Hoa ở thành phố Hồ Chí Minh (TS. Trần Hạnh Minh Phương, Nxb Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017, 234 trang) lại chọn một góc độ tiếp cận khác – nhân học.

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương