Kiến thức lịch sử chung

VĂN NGHỆ CỦA DÂN THƯƠNG HỒ MIỀN TÂY

  • Nguyễn Thanh Lợi
  • 01/08/2018

Sống trong môi trường sông nước, những cư dân Tây Nam Bộ từ xưa đã sớm thích thích nghi với những điều kiện môi sinh ở nơi đây. Sông nước không chỉ là những thủy lộ hết sức gắn bó mà còn thể hiện tâm thế ứng xử của những cư dân vào buổi đầu vào khai phá Đồng Nai-Gia Định cách nay 300 năm cho đến tận ngày nay. Nó gắn kết với họ từ trong ẩm thực, cư trú, đi lại, làm ăn sinh sống, đời sống văn hóa mà “lưu ảnh” nhiều nhất là trong văn nghệ dân gian của dân thương hồ.

 

Xem trọn bộ tại đây

Nguyễn Thanh Lợi


Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương Một nét Bình Dương